Zaposlovanje javnih uslužbencev, izvajanje del v Policiji in MNZ preko zunanjih izvajalcev

v PSS smo seznanjeni z neprimernim zaposlovanjem zunanjega izvajalca storitev čiščenja v CT Postojna. Neposredno pred objavo članka v Večeru, »Policija in "outsourcanje": Biti tuj delavec v Centru za tujce«, ki je bil objavljen 14.11.2019 (vir: https://www.vecer.com/policija-in-outsourcanje-biti-tuj-delavec-v-centru-za-tujce-10090476), smo bili tudi povprašani za mnenje o tovrstnem zaposlovanju. Izjavili smo, da »outsourcanju« del v Policiji in MNZ nasprotujemo.

Zaposlovanje javnih uslužbencev, izvajanje del v Policiji in MNZ preko zunanjih izvajalcev

Spoštovani,

v PSS smo seznanjeni z neprimernim zaposlovanjem zunanjega izvajalca storitev čiščenja v CT Postojna. Neposredno pred objavo članka v Večeru, »Policija in "outsourcanje": Biti tuj delavec v Centru za tujce«, ki je bil objavljen 14.11.2019 (vir: https://www.vecer.com/policija-in-outsourcanje-biti-tuj-delavec-v-centru-za-tujce-10090476), smo bili tudi povprašani za mnenje o tovrstnem zaposlovanju. Izjavili smo, da »outsourcanju« del v Policiji in MNZ nasprotujemo. Članek so povzeli tudi nekateri drugi mediji. Iz objavljenega nedvomno izhaja, da je šlo za grobo kršenja pravic iz delovnega razmerja, česar Policija in MNZ ne bi smela tolerirati. Pričakovali smo, da boste z izvajalcem nemudoma prekinili pogodbo o izvajanju storitev, saj kršenja pravic iz delovnega razmerja ni odpravil. Po pridobljenih informacijah je za kršitve iz delovnega razmerja vodstvo CT Postojna (v zadnjih mesecih tudi vodstvo Policije in MNZ) dobro vedelo.

Ker je bil že naslednji dan, 15.11.2019 v Večeru objavljen nov članek »Policija zanika, da bi zahtevali odhod delavke, ki je čistila Center za tujce. Obljubljajo neposredni zaposlitvi« (vir: https://www.vecer.com/cleaning-delavka-ki-je-cistila-center-za-tujce-je-izgubila-sluzbo-na-zahtevo-notranjega-ministrstva-10090968), v katerem je bila objavljena izjava Policije, da »je Center za tujce oziroma Policija že septembra pripravila predlog spremembe sistemizacije te enote, in sicer za širitev za dve delovni mesti, kar bo omogočilo zaposlitev oseb za čiščenje v centru za nedoločen čas«, smo pričakovali hitro rešitev situacije in smo nameravali navedno le spremljati.

Medtem smo se seznanili tudi z aktivnostmi Delavske svetovalnice Ljubljana, ki vas je že 23. 8. 2019 pozvala k direktni zaposlitvi čistilke, ki je v trenutku poziva redno čistila prostore CT Postojna prek zunanjega izvajalca. Ob tem ste bili neposredno opozorjeni na veriženje pogodb o zaposlitvi in zelo grobo kršenje pravic iz delovnega razmerja. Čistilka je v CT Postojna redno delala več kot tri leta na podlagi mesečnega podaljševanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Kljub temu Policija in MNZ nista storila ničesar, da bi se preprečilo takšne kršitve. Izvajalec storitve se je kot delodajlec odločil, da čistilki oktobra 2019 ni več podaljšal pogodbe o zaposlitvi in jo »kaznoval«, ker je želela le uveljaviti svojo pravico iz delovnega razmerja. S tem zagotovo težava ni rešena. Zunanji izvajalec storitve čiščenja prostorov CT Postojna še naprej ostaja kršitelj pravic iz delovnega razmerja. Navedena čistilka bi morala še naprej zaposlena, saj ima od dopolnjenega drugega leta zaposlitve naprej pravico do zaposlitve za nedoločen čas (glej 56. člen Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1).

Ugotavljamo, da do danes zadeva še ni rešena.

S podobnimi težavami so se v zadnjem obdobju srečevali tudi drugje v javnem sektorju. Ugotovili so, da je takšno izvajanje storitev preko zunanjega izvajalca sporno, saj gre za potrebe po rednem vsakodnevnem izvajanju delovnih nalog. Prav tako pa je zelo vprašljiva tudi ekonomska upravičenost takšnega »outsourcanja« dela, zato se te napake iz preteklosti že odpravljajo (npr. https://www.vecer.com/zaposlitev-cistilk-nimajo-vsi-takih-sindikalistov-kot-me-10080861, https://www.vecer.com/outsourcing-tudi-cistilke-so-lahko-redno-zaposlene-10077009). Prepričani smo, da si tudi Policija in MNZ ne moreta privoščiti, da bi se zapravljalo njun visok ugled v javnosti na račun lagodnega prelaganja odgovornosti.

Pričakovali smo, da boste vsaj po objavi v medijih proces zaposlovanja čistilk zelo pospešili. Ker želimo biti o tem bolje informirani, vas sprašujemo, kdaj (če sploh) nameravate rešiti navedeno situacijo? Ali boste odpuščeno čistilko zaposlili in tako odpravili nastalo krivico ter vsaj delno omilili vašo odgovornost?

Prav tako nas zanima, koliko zaposlenih, katera dela in kje se še opravljajo vsakodnevne redne storitve zunanjih izvajalcev? Kdaj in kako nameravate vzpostaviti pravično zaposlovanje torstnih uslužbencev?

 

S spoštovanjem,

Rok Cvetko

PREDSEDNIK