Ustanovitev delovne skupine za promocijo zaposlovanja v policiji – odgovor PSS delodajalcu

Ustanovitev delovne skupine za promocijo zaposlovanja v policiji – odgovor PSS delodajalcu

Policijski sindikat Slovenije je 3.9.2018 od delodajalca prejel zaprosilo za sodelovanje ob ustanovitvi delovne skupine za promocijo zaposlovanja v Policiji, ker se zaznava močno upadanja števila prijavljenih kandidatov za policiste, kandidatov za nadzornike državne meje in kandidatov za pomožne policiste. Dne 10.09.2018 je Policijski sindikat Slovenije delodajalcu posredoval spodnji odgovor:

Spoštovani,

dne 3.9.2018 smo na naš elektronski naslov prejeli vaše zaprosilo za sodelovanje ob ustanovitvi delovne skupine za promocijo zaposlovanja v Policiji, ker se zaznava močno upadanje števila prijavljenih kandidatov za policiste, kandidatov za nadzornike državne meje in kandidatov za pomožne policiste.

Vodstvo PSS je vedno pripravljeno na vodenje konstruktivnega dialoga z vsemi službami Policije in MNZ, ter se vključevati v vse aktivnosti, ki vplivajo na boljši položaj zaposlenih v Policiji in MNZ. Pomanjkanje policistk in policistov v večini policijskih enot nedvomno vse močneje vpliva tudi na pogoje dela naših članic in članov. Zato smo tudi mi zelo zainteresirani, da bi se v Policijo zaposlilo bistveno več kandidatov za policiste in kandidatov za nadzornike državne meje. Pripravljeni smo sodelovati tudi v delovni skupini za promocijo zaposlovanja v Policiji, vendar imamo za aktivno sodelovanje prav v tem trenutku nekaj zadržkov.

Mnenja smo, da je zelo pomemben dejavnik pri odločanju kandidatov za poklic policista pričakovana plača in pogoji dela. Čeprav je bilo zadnjih letih že veliko storjenega za boljši položaj policistk in policistov, ne moremo mimo tega, da še vedno ni bilo storjenega dovolj in pravega zadovoljstva zaposlenih kljub temu še vedno ni – zato smo policisti v tem trenutku tudi v stavki. Stavkamo prav zaradi zapostavljanja policistk in policistov (npr. manj zahtevno delo vojaškega policista je vrednoteno za dva plačna razreda višje od policista). Zgolj zaradi omejenih pristojnosti Vlade RS se stavkovne aktivnosti zdaj ne izvajajo in se bodo kot je pričakovati v kratkem ponovno začele. Zavedamo se, da tudi naše sindikalne aktivnosti z javnimi zahtevami po zvišanju plač in izboljšanju drugih pravic iz delovnega razmerja negativno vplivajo na zaposlovanje v Policiji. Javnost in z njo tudi kandidati za zaposlitev so dokaj dobro seznanjeni s trenutnim položajem policistov. V javnosti velja, da policistke in policisti, še posebej na začetku kariere, nosijo glavo na prodaj za majhen denar in to poleg vsega še v neugodnih delovnih pogojih. Dejstvo je, da se je po koncu gospodarske in finančne krize v RS izboljšalo zaposlovanje v gospodarstvu in storitvenih dejavnostih, kjer so plače vsaj enake ali višje kot pri policistih začetnikih. Zato je nekako logično, da se praviloma potencialni kandidat za policista raje odloči za drugo delovno kariero, kjer je bistveno manj tveganj za njegovo zdravje in varnost, ter opravlja delo v ugodnejših pogojih ob enakem ali boljšem plačilu. Zato menimo, da bi bila najučinkovitejša promocija zaposlovanja v Policiji, če bi delodajalec prisluhnil stavkovnim zahtevam in policistom najprej zvišal plače ter konstruktivno pristopil k izboljševanju njihov pravic iz delovnega razmerja in o vsem tem seznanil tudi javnost. Ko bo plača policista začetnika višja od povprečne plače v državi in bo kandidat za zaposlitev lahko pričakoval, da bo zanj kot policista zelo dobro poskrbljeno, ko bo izvajal policijska pooblastila v imenu države, bo večja verjetnost, da se bo problem upadanja interesa za zaposlitev v Policiji postopno zmanjšal.

Zaradi navedenih razlogov predstavniki PSS v tem trenutku ne moremo aktivno sodelovati v delovni skupini za promocijo zaposlovanja v Policiji, lahko pa opozarjamo na nedoslednosti pri zaposlovanju (npr. ob preteklih razpisih se je kandidatom obljubljalo, da bo kandidat za policista delal v domačem okolju – kar pa po zaključenem študiju ni bilo uresničeno; zato bi bilo smiselno, da se vzpostavi sistem, v katerem bo kandidatu za zaposlitev že s prvo pogodbo o zaposlitvi znana razporeditev v policijsko enoto po zaključku izobraževanja in usposabljanja). Ker ne moremo bodočih članov vabiti med naše vrste samo z obljubami, se bomo z veseljem vključili v delo delovne skupine za zaposlovanje po koncu stavke zaposlenih v Policiji in MNZ, ter uspešno dogovorjenem stavkovnem sporazumu. Do takrat pa vas vljudno prosimo, da nam pojasnite tudi kakšne pristojnosti in odgovornosti bi imel predstavnik sindikata v delovni skupini.

S spoštovanjem,

Radivoj UROŠEVIČ

Predsednik PSS

 

Priloge:


GPU SGDP – Ustanovitev delovne skupine za promocijo zaposlovanja v Policiji – zaprosilo za sodelovanje (3.9.2018)