Umeritve, ki se nanašajo na ravnanja povezana s Koronavirusom

Umeritve, ki se nanašajo na ravnanja povezana s Koronavirusom

V priponkah vas seznanjamo z novimi usmeritvami MNZ, MDDSZ in ZZZS, ki se nanašajo na ravnanja povezana s Koronavirusom in so bila v PSS pridobljena preko MNZ in KSJS. Svetujemo vam, da se z usmeritvami senzanite.

Datoteke