Stavka strokovno tehničnih delavcev v policiji - obvestilo

Obveščamo vas, da v skladu z Navodilom stavkovnega odbora PSS, št. PSS 15/2021-8.1 z dne 8. 1. 2021, nepooblaščeni delavci v Policiji stavkajo izključno na svojih delovnih mestih. Na podlagi Zakona o državni upravi (ZDU-1) in Zakona o stavki (ZStk) bi moral s posebnim aktom predstojnik (minister ali generalni direktor Policije) določiti konkretne naloge in način izvajanja nalog, ki so jih zaposleni dolžni opraviti.

Stavka strokovno tehničnih delavcev v policiji - obvestilo

Navedenega Akta predstojnik zaenkrat še ni izdal, saj ga še usklajujemo. Takoj ko bo Akt o opravljanju konkretnih del in nalog, ki jih je treba opravljati v Policiji tudi med stavko usklajen, vam ga bomo poslali v vednost. 

Predlagamo, da se do takrat aktivnosti izvajajo, kot je zapisano. Administrativna in druga dela se opravljajo nemoteno, saj je stavka usmerjena proti Vladi in ne proti sodelavcem. O morebitnem stopnjevanju ukrepov, ki bi vključevali tudi organizirano prekinitev dela administracije oz. drugih nalog, pa vas bomo pravočasno obveščali.