Sporazum o sindikalnem sodelovanju s sindikatom SAP

Policijski sindikat Slovenje je danes s Sindacato Autonomo Di Polizia – SAP sklenil sporazum sodelovanju. Oba policijska sindikata sta reprezentativna predstavnika zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve Italije in Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije

Sporazum o sindikalnem sodelovanju s sindikatom SAP
Sporazum o sindikalnem sodelovanju s sindikatom SAP
Sporazum o sindikalnem sodelovanju s sindikatom SAP
Sporazum o sindikalnem sodelovanju s sindikatom SAP
Sporazum o sindikalnem sodelovanju s sindikatom SAP
Sporazum o sindikalnem sodelovanju s sindikatom SAP
Sporazum o sindikalnem sodelovanju s sindikatom SAP
Sporazum o sindikalnem sodelovanju s sindikatom SAP
Sporazum o sindikalnem sodelovanju s sindikatom SAP

Policijski sindikat Slovenje je danes s Sindacato Autonomo Di Polizia – SAP sklenil sporazum sodelovanju. Oba policijska sindikata sta reprezentativna predstavnika zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve Italije in Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, sporazum pa je posledica svobodne volje sindikatov.  

S tem sporazumom oba sindikata urejata medsebojne odnose, predvsem na področju sodelovanja na področju vseh vprašanj, ki so v skupnem interesu, še zlasti na področju ekonomsko socialnega in materialnega položaja ter pogojev za delo članov, kot tudi na področju varovanja ugleda poklica. Sporazum temelji na medsebojni solidarnosti pri uresničevanju skupnih ciljev.  

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije, g. Rok Cvetko je ob podpisu povedal: »Ob podpisu sporazuma me prevzema veliko zadovoljstvo in ponos, da smo tudi formalno nadgradili naše več letno sodelovanje in odlične odnose, ki v prvi vrsti temeljijo na medsebojnem zaupanju in rezultatih dela. Kot je znano nas z italijanskimi kolegi veže več skupini točk, tako na področju skupnega izvajanja nekaterih policijskih nalog, kot tudi na področju čezmejnega sodelovanja pri obvladovanju negativnih družbenih pojavov, ki neposredno vplivajo na varnost zaposlenih in varnost države. Med slednje v zadnjem času zagotovo spada tudi skupno sodelovanje na področju reševanja problematike povezane z ilegalnimi prehodi zunanje schengenske meje, kateri so izpostavljeni naši člani. Prepričan sem, da so temelji za nadaljevanje izvrstnega sodelovanja postavljeni in jih bo v interesu članstva mogoče dvigniti na višjo raven.« 

Predstavnik sindikata SAP, g. Lorenzo Tamaro pa je ob podpisu povedal: »Zelo sem vesel, da smo naša dosedanja neformalna srečanja danes nadgradili s podpisom sporazuma o medsebojnem sodelovanju. V veliko pomoč so nam prišle informacije s področja pravic članov sindikata iz kolektivne pogodbe, iz področja skupnega nadzora državne meje, ter vse kar vpliva na varnost zaposlenih. Taka srečanja so izvrstna za skupni interes članstva. Še enkrat bi se rad zahvalil za povabilo.« 

Za realizacijo temeljnega sindikalnega poslanstva bosta oba sindikata še naprej težila k vodenju konstruktivnega socialnega partnerstva z delodajalcem in državo, kar je temeljni pogoj za uspešno ohranjanje in izboljševanje delovno pravnega in socialno ekonomskega položaja vseh zaposlenih.