Prvi sestanek Vladne pogajalske skupine in predstavnikov Stavkovnega odbora PSS – obvestilo

Obveščamo vas, da smo se predstavniki Stavkovnega odbora PSS danes, 2. 2. 2021, sestali na prvem sestanku z Vladno pogajalsko skupino glede razreševanja stavkovnih zahtev.

Prvi sestanek Vladne pogajalske skupine in predstavnikov Stavkovnega odbora PSS – obvestilo

Na podlagi predloga PSS in sprejetega sklepa v pogajanjih bo Vladna pogajalska skupina s ciljem konstruktivnega reševanja spora predlagala Vladi RS podaljšanje izvajanja posebnega projekta »Varovanje schengenske meje EU in problematike ilegalnih migracij« od 1. 1. 2021 do                  31. 3. 2021. S podaljšanjem posebnega projekta bosta obe strani pridobili nekaj dragocenega časa za uskladitev ustreznih rešitev o odprtih vprašanjih med pogajalskima skupinama. Policijski uslužbenci bodo v času pogajanj še naprej prejemali navedeni dodatek k plači in vsaj do meseca maja 2021 ne bodo oškodovani pri plačah. S tem sicer ni rešena še nobena izmed stavkovnih zahtev, je pa dober temelj za konstruktivno razreševanje stavkovnih zahtev. 

Stavkovni odbor PSS se bo na drugi strani odločal, da v času pogajanj ne bo izvajal  stavkovnih aktivnosti. Odločitev o tem bo sprejemal v sredo, 10. 2. 2021. Pričakujemo, da bo Vlada RS z resnimi nameni razrešitve spora sprejela sklep o nadaljevanju izvajanja projekta še pred odločanjem Stavkovnega odbora PSS.  Odločitev pristojnega stavkovnega organa sindikata bo v tem primeru zagotovo lažja. 

Operativna skupina Stavkovnega odbora PSS se je glede na navedeno odločila, da do seje pristojnega organa sindikata ne bo zaostrovala stavkovnih aktivnosti. O nadaljnjih odločitvah in poteku pogajanj vas bomo obveščali.