Pismo podpore hrvaškim kolegom ob poskusu umora njihovega policista

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije, g. Rok Cvetko je predsednikoma obeh hrvaških policijskih sindikatov ob poskusu umora njihovega sodelavca poslal pismo podpore.

Pismo podpore hrvaškim kolegom ob poskusu umora njihovega policista

V Policijskem sindikatu Slovenije smo z ogorčenjem sprejeli novico o poskusu umora policista, pripadnika Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške, v času, ko je opravljal naloge varovanja objekta Vlade Republike Hrvaške, na Markovem trgu, v Zagrebu. 

Okoliščine in razlogi za to neopravičljivo in gnusno dejanje vsaj nam sicer še niso v celoti znani. Ne glede na to pa je jasno, da gre za poskus umora policista, ki s svojim ravnanjem ni dal nobenega povoda storilcu za storitev tako zavrženega dejanja. Policist je opravljal le svoje delo.   

Poklic policista postaja povsod, tako pri nas kot v naši okolici vse bolj nevaren, saj smo lahko v vsakem trenutku tarča neuravnovešenih posameznikov ali skupin ljudi, ki svoje frustracije in stanje v družbi manifestirajo skozi nasilje ali napade na policiste, ki svoje naloge opravljajo v imenu države in jo nenazadnje tudi predstavljajo. Nikakor ne moremo mimo dejstva, da se, na žalost ravno ob takšnih dogodkih, ponovno in vedno znova dokazuje specifičnost in težavnost policijskega poklica. Policisti se tega zavedamo. Žal pa se v večini primerov tega ne zavedajo odgovorni v državi, zaradi česar moramo posebnosti svojega plemenitega poklica vedno in znova dokazovati prav slednjim, torej tistim od katerih upravičeno pričakujemo, da bodo naše žrtvovanje in  vsakodnevna odrekanja za stanje varnosti v državi prepoznali sami, ga cenili in nenazadnje tudi ustrezno vrednotili.  

Današnje dejanje v Policijskem sindikatu Slovenije zato najostreje obsojamo! Hudo ranjenemu policistu želimo hitro in popolno okrevanje ter zmožnost čim prejšnje vrnitve v krog svoje družine in sodelavcev na svojem delovnem mestu. Vsem kolegom policistom v Republiki Hrvaški pa želimo, da bodo čim manjkrat priča takšnih ali podobnih dogodkov.