Obravnavanje ilegalnih prebežnikov in izpostavljenost policistov nalezljivim boleznim in zaščitna oprema – ponovna zahteva

4.6.2018 smo prejeli dopis delodajalca, v katerem so nam odgovorili na naše predloge, ki smo jih podali z namenom izboljšanja zdravstvene varnosti naših članic in članov, ki se pri opravljanju policijskih nalog srečujejo tudi z izpostavljenostjo nalezljivim boleznim.

Obravnavanje ilegalnih prebežnikov in izpostavljenost policistov nalezljivim boleznim in zaščitna oprema – ponovna zahteva

Spoštovani,

4.6.2018 smo prejeli dopis delodajalca, v katerem so nam odgovorili na naše predloge, ki smo jih podali z namenom izboljšanja zdravstvene varnosti naših članic in članov, ki se pri opravljanju policijskih nalog srečujejo tudi z izpostavljenostjo nalezljivim boleznim. Predvsem gre za večjo skrb do policistk, policistov in strokovno tehničnih uslužbencev, ki so neposredno ali posredno izpostavljeni stikom z ilegalnimi prebežniki, vozili in opremo, ki se pri tem uporablja za delo ter čiščenjem prostorov, kjer se obravnavane osebe zadrži ali namesti….več v priponki. 

Prilagamo tudi prvotni dopis PSS in odgovor delodajalca.