Napredovanje v plačni razred in napredovanje v naziv na delovnih mestih Policist SR–NDM – nujno obvestilo

V Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo bili danes obveščeni, da so v teh dneh v policijske enote pričeli prihajati aneksi k pogodbi o zaposlitvi zaradi napredovanj javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive.

Napredovanje v plačni razred in napredovanje v naziv na delovnih mestih Policist SR–NDM – nujno obvestilo

V Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo bili danes obveščeni, da so v teh dneh v policijske enote pričeli prihajati aneksi k pogodbi o zaposlitvi zaradi napredovanj javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive.

V PSS smo med drugim prejeli vprašanje ali naj policisti SR – NDM, ki so se pritožili na sklepe delodajalca zaradi spremembe sistemizacije delovnih mest policist SR v policist SR – NDM, predmetne anekse k pogodbi o zaposlitvi zaradi napredovanj v višji plačni razred in/ali naziv podpišejo ali ne.

Glede na prejeto vprašanje vam podajamo spodnje pojasnilo.

  • Aneksi h pogodbam o zaposlitvi zaradi napredovanja v višji plačni razred:

Članom na delovnih mestih policist SR-NDM, ki ste se pritožili na sklep delodajalca, ko ste bili zaradi spremembe sistemizacije premeščeni iz delovnih mest policist SR v policist SR – NDM, svetujemo, da omenjenih aneksov k pogodbi o zaposlitvi zaradi napredovanj v plačni razred ne podpisujete, zaradi aktivnih sodnih postopkov. Delodajalec vam bo po uradni dolžnosti izdal sklep na podlagi katerega boste napredovali.  

  • Odločbe in Aneksi h pogodbam o zaposlitvi zaradi napredovanja v višji uradniški naziv:

Članom na delovnih mestih policist SR-NDM, ki ste se pritožili na sklep delodajalca, ko ste bili zaradi spremembe sistemizacije premeščeni iz delovnih mest policist SR v policist SR – NDM, pojasnjujemo, da gre v primeru odločb o imenovanju v višji uradniški naziv zgolj za postopek sprejema odločbe z vročilnico in ne za podpis kot to velja v primeru Aneksa h pogodbi o zaposlitvi. Zato člani odločbo sprejmite.

Na podlagi vročene odločbe vam bo delodajalec v nadaljevanju izdal Aneks k pogodbi o zaposlitvi zaradi napredovanja v višji uradniški naziv. Članom na delovnih mestih policist SR – NDM, ki ste se pritožili na sklep delodajalca, ko ste bili zaradi spremembe sistemizacije premeščeni iz delovnih mest policist SR v policist SR – NDM, svetujemo, da omenjenih aneksov k pogodbi o zaposlitvi zaradi napredovanja v višji uradniški naziv ne podpišete, zaradi aktivnih sodnih postopkov. Delodajalec vam bo po uradni dolžnosti izdal sklep na podlagi katerega boste napredovali. 

Lep pozdrav!

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK