Jubilejna nagrada

Določba Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti od 1.6.2013 določa, da če je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, mu pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Več v prispevku...

Jubilejna nagrada

Določba Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti od 1.6.2013 določa, da če je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, mu pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo takšne jubilejne nagrade pa se na predlog člana vloži preko sindikata katerega član je. Višino jubilejnih nagrad od 1.6.2012 sicer določa Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), v nadaljevanju vam podajamo prikaz povečanja nagrade zaradi članstva v sindikatu – pripada članom PSS:

Pravica do višje jubilejne nagrade vam pripada izključno s članstvom v Policijskem sindikatu Slovenije, ki si ga lahko zagotovite preko predstavnikov PSS ali neposredno preko https://pss-slo.org/?page_id=11 . V primeru, da ste že član/ica PSS in menite, da izpolnjujete pogoje za pridobitev višje jubilejne, pa se obrnite na predstavnika PSS v vaši enoti ali neposredno na info@pss-slo.org, kjer vam bomo posredovali vse potrebne nadaljnje informacije in vam nudili vso potrebno podporo in pomoč.*Izračuni so opravljeni na podlagi trenutno veljavnih višin jubilejnih nagrad, izračun je informativne narave.

POSEBNO OPOZORILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE:

v prilogi imate obrazec (obe verziji Word) za podajo Zahteve za izplačilo jubilejne nagrade za člane PSS oz. zahteve za izplačilo razlike do polne višine jubilejne nagrade. Prosim, da obrazec v elektronski obliki izpolnite in nam ga vrnite na naslov info@pss-slo.org (v formatu Word), kjer nato preko seznama plačnikov članarine preverimo vaš status članstva v PSS, zahtevo opremimo z žigom in podpisom PSS in slednjo nato posredujemo delodajalcu, ki vam bo na podlagi pravilno izpolnjene in overjene zahteve izplača 20% višjo jubilejno nagrado.

Vse zahteve za izplačilo jubilejnih nagrad za člane reprezentativnih sindikatov, ki bodo delodajalcu posredovane po 19. dnevu v posameznem mesecu, bodo poračunane naknadno, v naslednjem mesecu. To pomeni, da boste zaradi zamude pri oddaji zahteve, pri naslednji plači prejeli jubilejno nagrado v običajni – splošno določeni višini, šele mesec dni kasneje pa poračun razlike do višine, ki vam s spremembo Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti pripada.

Smiselno enako pa velja tudi za tiste zahteve, ki bodo podane že po izplačilu osnovne jubilejne nagrade – torej pri naslednjem obračunu plače boste prejeli le razliko v višini 20%, seveda ob upoštevanju datuma oddaje zahteve iz prejšnjega odstavka.

Dokumentacija:

Opozorilo!

Da bi lahko vašo zahtevo, vlogo oz. prijavnico obravnavali vas prosimo, da najprej izpolnite in uredite lastni profil v aplikaciji PSS INFOSIS ( navodila spodaj) . Po ureditvi vašega osebnega profila, kjer je potreben vnos nekaterih osebnih podatkov, boste lahko podpisali in oddali izjavo ZVOP ( Zakon o varstvu osebnih podatkov ). Prosimo vas, da izpolnite vse rubrike in izjavo šele nato oddate. Pri tem vse opravite elektronsko in izjave ni potrebno tiskati, saj nam je – potem, ko jo oddate, vidna v aplikaciji PSS INFOSIS.

Po ZVOP 1, v mesecu maju 2018 pa ZVOP 2 in GDPR ( evropska direktiva o varovanju osebnih podatkov ) moramo namreč z občutljivimi osebnimi podatki ( članstvo v sindikatu ), delati v skladu s predpisi in zato potrebujemo vašo izjavo ZVOP.

Povezava na spletno aplikacijo PSS INFOSIS: https://pss-slo.org/infosis/login.php

Spodaj si preberite navodila za ureditev profila in oddajo izjave ZVOP.

Z upoštevanjem navodil, ki vas vodijo skozi celoten postopek izpolnjevanja, podpisa in oddaje izjave ZVOP, je sam postopek dokaj hiter in enostaven. APP deluje tudi na tablicah in mobilnih telefonih.

V primeru nejasnosti ali morebitne nepravilnosti v sistemu, se lahko za informacije obrnete na člana IO PSS,  Mitjo Tavčerja – 041 464-998.