Izvrševanje Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, uveljavitev Zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E) - poziv

Izvrševanje Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, uveljavitev Zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E) - poziv

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi z izvrševanjem Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in s tem uveljavitve Zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E)  na ministra za notranje zadeve naslovil sledeči poziv:

Spoštovani,

7. 6. 2019 je bil v Uradnem listu RS številka 36/19 objavljen Zakon o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E), ki je začel veljati naslednji dan po objavi. Ker se začne uporabljati že s 1.7.2019 in se utemeljeno pričakuje, da bodo do tega roka sprejete potrebne spremembe in dopolnitve Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, predlagamo, da se usklajevanje akta v socialnem dialogu čim prej opravi.

V pogajanjih o Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19) smo se na pobudo PSS dogovarjali o vključitvi vseh policistov v sistem poklicnega zavarovanja in določitvi posameznih skupin policistov v 5. skupino delovnih mest pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja. S Sporazumom smo skupaj postavili temelje za izvedbo dogovorjenega, kar je zdaj z novelo zakona potrdil tudi Državni zbor RS.

Predlagamo, da čim prej pripravite predlog sprememb in dopolnitev Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki bodo sledile dogovoru. Zaradi hitrejšega in učinkovitega usklajevanja vas pozivamo, da že pri predlogu akta upoštevate:

  • vključitev vseh delovnih mest policistov v 3. skupino delovnih mest pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja in
  • vključitev delovnih mest v 5. skupino delovnih mest pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja med katera spadajo delovna mesta policistov v specialni enoti, pilote, letalce-tehnike, letalce-kontrolorje, inštruktorje in učitelje letenja, pomočnike za varnost letenja in usposabljanja, bombne tehnike, policiste sektorja za posebne naloge, policiste, ki opravljajo neposredno varovanje varovanih oseb, ter policiste na določenih delovnih mestih operativnih skupin boja proti organiziranemu kriminalu).

 

S spoštovanjem, 

 

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK