Informacija MDDSZ o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Informacija MDDSZ o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin
Informacija MDDSZ o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Spoštovani,

v prilogi vas seznanjamo s celovito informacijo MDDSZ o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin. Informacija vsebuje tudi pojasnilo, kako bo urejeno nujno varstvo v tistih poklicih (policija), kjer bo delo nujno.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Dokument2-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja.pdf