Evidentiranje stavkajočih – ponovno opozorilo

Kljub večkratnim obveščanjem, se v nekaterih enotah še vedno postavljajo vprašanja o plačevanju dodatka za rizične razmere v času stavke, pojavljajo pa se tudi posamezne informacije, da nekateri vodje enot še vedno vztrajajo pri evidentiranju stavkajočih.

Evidentiranje stavkajočih – ponovno opozorilo

Zato ponavljamo pojasnilo, da stavkajoči v času stavke opravljamo nujne naloge v skladu s 76. členom ZODPol in izvajamo vse ukrepe za varovanje zdravja v obdobju razglašene epidemije - ker v času stavke delamo, smo upravičeni tudi do vseh dodatkov k plači. 

Ker kljub pojasnilom PSS in delodajalca, da se stavkajočih ne evidentira, da se ne evidentira niti tega, ali zaposleni opravljajo vse naloge ali le nujne naloge v skladu z Navodilom Stavkovnega odbora PSS o izvajanju stavke, podajamo zadnje opozorilo vsem nadrejenim oz. vodjem enot, ki še vedno vztrajajo pri evidentiranju stavkajočih. Če s temi pritiski na stavkajoče in protipravnim ravnanjem ne bodo nemudoma prenehali, bomo začeli zoper njih ukrepati. Prav tako pričakujemo, da bodo že izdelane sezname uničili. 

Delodajalec zagotavlja, da se v Policiji ne vodi evidence stavkajočih, razpored dela, kjer sta določena delovni čas in oblika opravljanja dela pa se pripravlja tako, kot to določajo Pravila policije. 

Stavkajoči v enotah, kjer se bodo kljub temu opozorilu seznami stavkajočih še vedno izdelovali, naj to javijo na stavka@pss-slo.org.