Delovna uspešnost iz povečanega obsega dela - projekt 'Varovanje schengenske meje in obvladovanje ilegalnih migracij' - pojasnilo

V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) smo prejeli večje število vprašanj, vezanih na obvestilo Sindikata policistov Slovenije (SPS), v katerim navajajo: »Obveščamo Vas, da je pred nekaj trenutki v policijske enote prišel razdelilnik za dodelitev sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega dela pri izvajanju projekta »Varovanje schengenske meje in obvladovanje ilegalnih migracij« in sicer za mesec oktober 2020. Navedena poteza delodajalca je posledica pogajanj in razgovorov ter drugih aktivnosti Sindikata policistov Slovenije v zvezi sporne analize delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb…«

Delovna uspešnost iz povečanega obsega dela - projekt 'Varovanje schengenske meje in obvladovanje ilegalnih migracij' - pojasnilo

V zvezi s tem je potrebno POJASNITI, da se delovna uspešnost iz povečanega obsega dela zaradi sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta »Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij« izplačuje IZKLJUČNO na podlagi Sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev (Ur. l. RS, št. 3/2019, z 11. 1. 2019) in Dogovora o  kriterijih in merilih za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega deka pri izvajanju projekta. 

Zaposlene zato obveščamo, da enostranska pogajanja o že izpogajanem NISO MOGOČA in NE MOREJO OBSTAJATI, zato lahko razumemo obvestilo SPS kot medijski spin ali obveščanje brez resne podlage oziroma FAKE NEWS. Obenem odsvetujemo takšno ravnanje komurkoli, ker lahko povzroča nepopravljivo škodo pri vzpostavljenem zaupanju med sindikatom in člani, zaradi česar se PSS takšnega obveščanja svojih članov ne poslužuje, niti se ga ne bo posluževal vnaprej.  Namreč v zadnjem obdobju se v slovenskem prostoru pojavlja vse preveč FAKE NEWS, ki rušijo že vzpostavljene oblike zaupanja med partnerji.   

Delodajalec, ki je v enote poslal razdelilnik za dodelitev sredstev (sicer z nekaj dnevnim zamikom v primerjavi s prejšnjimi meseci), je ravnal povsem enako kot je bilo do sedaj od dneva sklenitve Stavkovnega sporazuma in odprtja projekta Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Zato gre zgolj za nadaljevanje izpolnjevanja že veljavnih zavez iz stavkovnega sporazuma, na katerega se v izdanih dokumentih zelo jasno sklicuje tudi delodajalec, ob tem, da je delodajalec takšno obvestilo podal že dne 6.11.2020 za medij STA, na podlagi pozivov PSS v povezavi z neukrepanjem delodajalca pri tragičnem dogodku na PU Koper, kjer je naš kolega storil samomor (v prilogi). 

Vsaka drugačna in enostranska odločitev Vlade bi namreč pomenila direktno kršitev III. točke (v povezavi z II. in X. točko) omenjenega sporazuma, s čimer bi bili izpolnjeni pogoji za takojšnjo stavko, in po našem mnenju tudi odškodninsko odgovornost za povzročeno škodo policistkam in policistom.   

PRILOGA:

Članek STA

Datoteke