Celotna izjava predsednika PSS na tiskovni konferenci KSJS

Celotna izjava predsednika Policijskega sindikata Slovenije, g. Roka Cvetka na tiskovni konferenci Konfederacije sindikatov javnega sektorja dne 11.5.2020.

Celotna izjava predsednika PSS na tiskovni konferenci KSJS

Na novinarski konferenci so se vodstva sindikatov, vključenih v KSJS, kritično odzvala na dejstvo odsotnosti socialnega dialoga v javnem sektorju in prenesla upravičeno nezadovoljstvo zaposlenih v zvezi z izplačevanjem dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZUIZEOP). Opozorili so tudi na nejasnosti, pomanjkljivosti in nedoslednosti v posameznih delih sklepa Vlade RS o obsegu sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitvi sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterijih za razdelitev teh sredstev posrednim proračunskim uporabnikom.