Ponudba OPS Gorenjske

Čatež

Apartma št. 44

Dodatne informacije na spletni strani PSS (www.pss-slo.org), mob. telefonu 040 510-906 (Roman Drobne, po 20.00 preko SMS), rezervacije: drobne.roman@gmail.com