Prispevek »Policisti odmrznili stavko« – odziv

V Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo se seznanili z vsebino prispevka (povezava do prispevka) v katerem je povzeta izjava predsednika Vlade, g. Marjana Šarca, da Vlada nikakor ne ignorira zahtev policistov, ki znova stavkajo. Nadalje je povzeta izjava, da sta sindikata poslala Vladi zahteve prvi dan, ko se je formirala, in kot vsaka vlada vendarle potrebujejo nekaj dni, da vse postavijo, kot je treba. A kot je poudaril, je pogajalska skupina zdaj formirana in glede na to, da imamo enotni plačni sektor, se bo treba pogajati enotno. V nadaljevanju prispevka je povzeta tudi podobna izjava ministra za obrambo, g. Karla Erjavca, ki je izjavil, da je policijska stavka preuranjena, saj je vlada komaj začela svoje delo.

V PSS ugotavljamo, da se Vlada še ni seznanila z realnim stanjem v javnem sektorju in položajem policistov. Če politične stranke, vključno s stranko predsednika Vlade in stranko, ki ji predseduje minister za obrambo, ne bi imele priložnosti, da se o vsem tem seznanijo še pred državnozborskimi volitvami (tudi mi sami smo politične stranke in javnost seznanili o zelo konkretnih razlogih za stavko v Policiji in MNZ, kot tudi z vsemi manipulativnimi ravnanji prejšnje Vlade, ki so privedla do ponovnega popolnega razvrednotenja poklica policist), bi še lahko razumeli in sprejeli zadrego na samem začetku vladanja.

Predstavnikom nove Vlade predlagamo, da si zdaj, ko so prevzeli odgovornost med drugim tudi za položaj policistov, seznanijo s internim poročilom prejšnje Vlade o zahtevnosti delovnega mesta policista (povezava: https://pss-slo.org/?p=5252 ). V njem je podlaga za utemeljen dvig plač policistom in diferenciacija poklica glede na ostale uniformirane poklice. Prejšnja Vlada je neutemeljeno skrivala, da se je za dvig plač ostalim pooblaščenim uradnim osebam odločila samo zaradi političnih razlogov, brez  upoštevanja kakršnihkoli meril in kriterijev za dvig plač. Zato je obremenilno poročilo označila z oznako »Interno«. Šele postopki pred Informacijskem pooblaščencem RS, katere smo bili prisiljeni izvesti, so jo prisili, da je oznako tajnosti umaknila. Spoštovani predstavniki Vlade, predmetno poročilo ni več interno, temveč javno! Poročilo dokazuje, kako se v javnem sektorju, še zlasti v predvolilnem času, dvigujejo plače, brez upoštevanja meril in kriterijev, ki jih jasno določa zakon!

Zato ne moremo sprejeti stališč, da Vlada potrebuje čas, ker je komaj začela z delom. Če odmislimo dve koalicijski partnerici v Vladi, ki sta novi, v preostalem delu Vlado sestavljajo stranke, ki so sodelovale pri nesprejemljivih in najmanj spornih odločitvah prejšnje vladne sestave. Z zasedbo funkcij v Vladi so vsi skupaj sprejeli odgovornost za rešitev celotne situacije in ne zgolj tistih delov, ki so jim všeč. V času po odstopu prejšnjega predsednika Vlade, do imenovanja nove Vlade, smo policisti opravljali svoje delo, se ukvarjali s stotinami migrantov,  mejnimi incidenti v Piranskem zalivu in drugimi izrednimi nalogami, ter tako skrbeli za visoko stopnjo varnosti, ne glede na zelo slabo kadrovsko zasedenost.

Nikakor se ne strinjamo z navedbami predsednika Vlade, da bodo vztrajali na skupnih pogajanjih v okviru katerih bi reševali specifične zahteve posameznih dejavnosti in poklicev. Takšno stališče nima veliko skupnega s pravico do kolektivnih pogajanj. Pojasniti je potrebno, da so del enotnega plačnega sistema tudi dejavnosti in poklici, ki imajo lastne kolektivne pogodbe, vključno z lastnim tarifnim delom. Torej so predstavniki teh dejavnosti in poklicev postavljeni v privilegiran položaj, ker se o svojih pravicah pogajajo samostojno, saj so sami podpisniki obstoječih kolektivnih pogodb. Zato so navedbe in vztrajanje Vlade o skupnih pogajanjih popolnoma nerazumne in bi terjale tudi preveritev zakonitosti. Policisti tako ne moremo pristati in dovoliti, da se bodo o naših pravicah pogajali in odločali tisti, ki v policiji nimajo članstva, niti reprezentativnosti (torej ne zastopajo nikogar), kaj šele znanja o specifikah in kompetencah za opravljanje tega poklica. Zato javno in zelo jasno sporočamo, da tega ne bomo dopustili pod nobenim pogojem!

O stališču predsednika Vlade bomo morda razmislili po tem, ko bomo prejeli konkretne odgovore na osnovna vprašanja, ki jih vladni strani zastavljamo že leta, pa odgovorov nikoli nismo prejeli:

  1. Kateri poklic v javnem sektorju oz. državni upravi je podvržen tako strogim izbirnim postopkom kot poklic policista?
  2. Kateri uradnik dnevno izvaja naloge na podlagi več kot 300 zakonov in podzakonskih predpisov? Kateri uradnik izvaja tako širok spekter pooblastil, ki praviloma posegajo v osebno svobodo in dostojanstvo oseb zoper katere so uporabljena? Kdo izmed preostalih uradnikov je dnevno in neposredno izpostavljen neugodnim vplivom delovnega okolja kot so izpostavljenost napadom zaradi opravljanja uradnih nalog, poškodbam in smrti,  okužbam, sevanjem, neugodnim klimatskim pogojem, nevarnostim nezgod in drugim negativnim vplivom okolja?
  3. Kateri uradniki in poklici so zaradi opravljanja svojih nalog pogosteje podvrženi grožnjam, celo s smrtjo njih samih in njihovih družinskih članov?
  4. Kateri uradnik je zaradi navedenega posledično podvržen takšni osebni odgovornosti na kazenskem, delovno pravnem in odškodninskem področju, ne glede na to ali gre za služben ali prosti čas?
  5. Kateri uradnik je podvržen tako strogim omejitvam na področju opravljanja dodatnih del, prepovedim na področju združevanj in obveznostim iz naslova dolžnega ukrepanja ob vsakem času?
  6. Kateri uradnik na dnevni ravni, v neposrednem stiku z običajnimi državljani, storilci prekrškov in kaznivih dejan itd., vzdržuje in ohranja visoko stopnjo notranje varnosti države in državljanov?

Ker so predmetna vprašanja očitno razumljena le kot retorična, javno sporočamo vsem predstavnikom Vlade, da ne bomo odstopili od svojih zahtev po ločenih pogajanjih, niti od vsebinskih zahtev, opredeljenih v sklepu o napovedi stavke, ki smo jo začeli 12.2.2018. Zdaj le nadaljujemo s stavkovnimi aktivnostmi, ki jih v primeru ustreznega odziva Vlade ne bomo zaostrovali.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja