Pomoč članom

Veliko dela in sredstev je bilo vloženega v zaščito članov na delovno pravnem področju z neposrednim delom vodstva PSS in zagotavljanjem brezplačne pravne pomoči.

Vsi člani Policijskega sindikata Slovenije imajo zagotovljen najvišji standard brezplačne pravne pomoči. Policijski sindikat Slovenije je v letu 2012 pristopil v kolektivno zavarovanje pravne zaščite pri specializirani zavarovalni družbi ARAG, ki  je eden izmed največjih ponudnikov zavarovanj pravne zaščite na svetu. Člani so zavarovani tako v službenem kot v zasebnem času na območju Republike Slovenije in EU.

Na začetku mandata se je število dodeljenih brezplačnih pravnih pomoči drastično povečalo zaradi velikega števila kršitev pravic članov s strani delodajalca. Zagotavljanje brezplačne pravne pomoči je imelo za posledico zmanjšanje kršitev delodajalca.

Prav tako pa je bilo vložene veliko energije v nudenje solidarnostne pomoči ter jubilejne nagrade članom PSS.