Solidarnostna pomoč delodajalca ( KPND )

Solidarnostna pomoč delodajalca ( KPND )

Določba Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti od 1.6.2013 določa, da v kolikor je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, mu pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč. Do izplačila navedene solidarnostne pomoči je upravičen javni uslužbenec – član reprezentativnega sindikata, podpisnika KPND, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače.

V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil javni uslužbenec zmožen vložiti predlog. Razlike med ureditvijo po ZUJF in Aneksom h KPND so vam prikazane v spodnji tabeli.

Pravna podlaga za izplačilo solidarnostne pomočiRazlika
ZUJFKPND%
Višina cenzusa za pridobitev pravice783,66 €1.018,76 €30%+ 235,1 €
Višina izplačila577,51 €693,01 €20%+ 115,5 €

ob smrti ožjega družinskega člana (ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner partner v času trajanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci ter posvojenci, ki jih je zaposleni po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko  preživljal);V katerih primerih zaposlenim pripada solidarnostna pomoč, pa še naprej določa Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), v svojem 178. členu. Zaposlenemu na podlagi sprememb, ki jih prinaša Aneks h KPND, tako pripada višja solidarnostna pomoč v višini 693,01 € v naslednjih primerih:

  • ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, ugotovljene na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
  • zaradi bolezni, ki traja tri mesece ali več, ne glede na to, ali je zaposleni zaradi bolezni, ki v koledarskem letu traja tri mesece ali več, odsoten z dela ali pa dela po štiri ure dnevno.

POSEBNO OPOZORILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE:

v prilogi imate obrazec (obe verziji Word) za podajo Zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči  za člane PSS. Obrazec izpolnite v elektronski obliki in nam ga vrnite izključno na naslov info@pss-slo.org (v formatu Word), kjer nato preko seznama plačnikov članarine preverimo vaš status članstva v PSS, zahtevo opremimo z žigom in podpisom PSS in slednjo nato posredujemo delodajalcu, ki vam bo na podlagi pravilno izpolnjene in overjene zahteve izplača 20% višjo solidarnostno pomoč.

Vlogi priložite potrebna dokazila v elektronski obliki ( odločba ZZZS, fotografije…ipd ).

Dokumentacija:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja