Jubilejna nagrada

Določba Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti od 1.6.2013 določa, da če je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, mu pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo takšne jubilejne nagrade pa se na predlog člana vloži preko sindikata katerega član je. Višino jubilejnih nagrad od 1.6.2012 sicer določa Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), v nadaljevanju vam podajamo prikaz povečanja nagrade zaradi članstva v sindikatu – pripada članom PSS:

ObdobjePravna podlaga za izplačilo jubilejnih nagradRazlika v izplačilu
ZUJFKPND (+20%)
10 let288,76 €346,51 €+ 57,75 €
20 let433,13 €519,77 €+ 86,64 €
30 let577,51 €693,01 €+ 115,50 €
 
Pravica do višje jubilejne nagrade vam pripada izključno s članstvom v Policijskem sindikatu Slovenije, ki si ga lahko zagotovite preko predstavnikov PSS ali neposredno preko http://pss-slo.org/?page_id=11 . V primeru, da ste že član/ica PSS in menite, da izpolnjujete pogoje za pridobitev višje jubilejne, pa se obrnite na predstavnika PSS v vaši enoti ali neposredno na info@pss-slo.org, kjer vam bomo posredovali vse potrebne nadaljnje informacije in vam nudili vso potrebno podporo in pomoč.*Izračuni so opravljeni na podlagi trenutno veljavnih višin jubilejnih nagrad, izračun je informativne narave

POSEBNO OPOZORILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE:

v prilogi imate obrazec (obe verziji Word) za podajo Zahteve za izplačilo jubilejne nagrade za člane PSS oz. zahteve za izplačilo razlike do polne višine jubilejne nagrade. Prosim, da obrazec v elektronski obliki izpolnite in nam ga vrnite na naslov info@pss-slo.org (v formatu Word), kjer nato preko seznama plačnikov članarine preverimo vaš status članstva v PSS, zahtevo opremimo z žigom in podpisom PSS in slednjo nato posredujemo delodajalcu, ki vam bo na podlagi pravilno izpolnjene in overjene zahteve izplača 20% višjo jubilejno nagrado.

Vse zahteve za izplačilo jubilejnih nagrad za člane reprezentativnih sindikatov, ki bodo delodajalcu posredovane po 19. dnevu v posameznem mesecu, bodo poračunane naknadno, v naslednjem mesecu. To pomeni, da boste zaradi zamude pri oddaji zahteve, pri naslednji plači prejeli jubilejno nagrado v običajni – splošno določeni višini, šele mesec dni kasneje pa poračun razlike do višine, ki vam s spremembo Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti pripada.

Smiselno enako pa velja tudi za tiste zahteve, ki bodo podane že po izplačilu osnovne jubilejne nagrade – torej pri naslednjem obračunu plače boste prejeli le razliko v višini 20%, seveda ob upoštevanju datuma oddaje zahteve iz prejšnjega odstavka.

Dokumentacija:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja