Včlanitev in akti

Zakaj včlanitev v Policijski sindikat Slovenije?

Policijski sindikat Slovenije (PSS) združuje preko 5000 članic in članov in je reprezentativen sindikat v MNZ in Policiji. Organiziran je v 22 območnih policijskih sindikatih (OPS), kar pomeni, da je dostopen slehernemu članu. Razlogov za včlanitev je veliko več vendar naj v nadaljevanju navedemo najbolj izpostavljene. Z včlanitvijo dobi član PSS člansko izkaznico in pravice, ki izhajajo iz aktov PSS. Prav tako član pridobi zastopanost v pogovorih z delodajalcem pri čemer so posebej izpostavljena naslednja področja:

  • – Urejanje delovno pravnega in socialnega položaja zaposlenih,;
  • – Skrb za dobre delovne pogoje zaposlenih,;
  • – Aktivnosti v pogajalskih skupinah javnega sektorja,;
  • – Mednarodno sodelovanje.

Med pravice članov, ki so prav tako bistvenega pomena in jih je mogoče zagotavljati posameznikom samo z vzajemnostjo pa sodijo naslednje:

  • – Zagotavljanje pravne pomoči članom PSS in;
  • – Solidarnostna pomoč članom PSS.

Ker je delo policistk in policistov naporno in slabo plačano pa PSS veliko pozornosti posveča tudi ostalim aktivnostim s katerimi skrbi za ugodnosti svojih članic in članov:

  • – Počitniška dejavnost,;
  • – Pridobivanje ugodnosti,;
  • – Organizacija izobraževanja in športne aktivnosti;
  • – Obveščanje članstva.

Spoštovane policistke in policisti

Postanite član Policijskega sindikata Slovenije saj bomo samo številčni dovolj močni v prizadevanjih za boljši jutri članov. Policijski sindikat Slovenije je sindikat s tradicijo in sindikat z uspehi pri zagotavljanju pravic članstva. Smo konstruktivni in članu v težavah nikoli ne obrnemo hrbta. Vodilo dela Policijskega sindikata Slovenije je: Prijateljstvo, Solidarnost in Sodelovanje.

Pristopni dokumenti: