Standard obveznega nošenja majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi in kršitev določb KPP in ZVZD-1 in zavrnitev posvetovanj s področja varnosti in zdravja pri delu – odgovor delodajalcu

Policijski sindikat Slovenije je odgovoril delodajalcu na njihov odgovor v zvezi našega dopisa glede standarda obveznega nošenja majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi in določb KPP in ZVZD-1 in  zavrnitev posvetovanj s področja varnosti in zdravja pri delu. 

Spoštovani,

veseli nas, da ste naše zahteve ponovno preučili in obravnavali. Ugotavljamo, da se ne glede na jasno navedena določila predpisov v naših zahtevah,  v svojem odgovoru sklicujete na 22. j člen Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16 – v nadaljevanju: KPP).

Določbe 22.  j člena KPP se nanašajo na sindikalnega zaupnika, zato ugotavljamo, da ste na stališču, da je reprezentativen sindikat obenem tudi sindikalni zaupnik. Namreč 4. alineja 2. odstavka 22. j člena KPP jasno določa, da ima sindikalni zaupnik pravico zahtevati, da se pristojni delavci ministrstva, policije ali OE z njim posvetujejo pred sprejetjem odločitve o pravicah in dolžnostih delavcev v vseh tistih primerih, za katere je tako vnaprej določeno s kolektivno pogodbo ali zakonom.

Ne glede na vaše stališče o našem materialno pravno zmotnem stališču, ki ga sicer z ničemer ne opredelite še manj pa utemeljite in je zato kot takšno povsem nekredibilno,  pozdravljamo vaše  soglasje za sestanek, ki je posledica naše zahteve o nujnosti posvetovalnega sestanka glede načina, kraja in časa obveznosti nošenja balističnih majic, glede na dejavnike tveganja.

Nikakor pa ne soglašamo z vašim zapisom, da to ne more biti posvetovalni sestanek, saj je vaš zapis v popolnem nasprotju s podano zahtevo in predstavlja očitno kršitev  pravic, ki so jasno zapisane tako v  določbah 2. odstavka 22 b. člena KPP (delodajalec in delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu ter predstavniki reprezentativnih sindikatov v policiji se morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu s splošnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delukot tudi 13.  člena ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11 (delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom in predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju).

Glede na navedene določbe KPP v povezavi z ZVZD-1 se je torej delodajalec dolžan glede vprašanj varnosti in zdravja pri delu, vključno z delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu (tam kjer so bili ob subsidiarni uporabi  določb predpisov o sodelovanju delavcev pri upravljanju glede izvolitve  teh predstavnikov), medsebojno obveščati, posvetovati ter soodločati.

Vztrajanje pri negaciji pravice do posvetovanja in soodločanja na področju varnosti in zdravja pri delu bi tako predstavljalo evidentno kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic, ki jo kot kaznivo dejanje opredeljuje 200. člen KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 91/11, 54/15, 6/16, 38/16, 27/17).

Nenazadnje pa ugotavljamo, da vsi policisti balističnih majic sploh še niso dobili. Med njimi so tudi uniformirani policijski inšpektorji, ki delo občasno prav tako opravljajo na terenu. Slednji obenem pri policistih nadzirajo nošenje in uporabo balističnih majic. Pri tem pa ponovno izpostavljamo, da je bil za podobno izpostavljeno delo, zaradi neuporabe balistične majice, zoper dežurnega policista na policijski postaji uveden disciplinski postopek. S takšnim ravnanjem delodajalca je nedvomno prišlo do različne obravnave policistov v povsem enakih situacijah, slednje pa ima po naši oceni vse znake diskriminacije.

S spoštovanjem,

Andrej KOCBEK 

Podpredsednik PSS

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja