DNEVNA DELOVNA OBVEZNOST IN NADOMESTILO STROŠKOV ZA PREHRANO, IZENAČITEV PRAVIC S POKLICNIMI GASILCI – PREDLOG

Pozdravljeni,
Policijski sindikat Slovenije je na delodajalca naslovil predlog v zvezi dnevne delovne obveznosti in nadomestila stroškov za prehrano – izenačitev pravic s poklicnimi gasilci.

 

Spoštovani!

Podajamo predlog, da Vlada RS ob prvi naslednji noveli Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) kot predlagatelj zakonodajnega postopka vključi v predlog sprememb in dopolnitev naslednji nov člen:

»70.a člen«

(dnevna delovna obveznost in nadomestilo stroškov za prehrano za nočno delo)

(1) Dnevna delovna obveznost javnega uslužbenca policije traja največ 12 ur v zaporednih 24 urah.

 (2) Javnemu uslužbencu policije, ki večji del posamezne službe opravi v nočnem času in mu prehrane med delom ni mogoče zagotoviti, pripada nadomestilo stroškov za prehrano v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence, pri čemer je nadomestilo stroškov za prehrano za nočno delo višje za 50%.«

Obrazložitev:

Uslužbenci policije imajo dnevno delovno obveznost omejeno s pravico do počitka med zaporednima delovnima dnevoma, ki izhaja iz 155. člena Zakona o delovnih razmerjih. Po prvem odstavku tega člena ima delavec v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur, medtem ko se po drugem odstavku tega člena delavcu, ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen, v 24 urah omogoči najmanj 11 ur počitka. Ker večina policistov opravlja službo v neenakomernem delovnem času ali v izmenah, jim tako velja pravica do 11 urnega počitka oziroma, da dnevna delovna obveznost lahko traja največ 13 ur. Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) in niti Kolektivna pogodba za policiste omejitve dnevne delovne obveznosti ne določata.

Na podlagi prvega odstavka 130. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom. Višina povračila stroškov v zvezi z delom se lahko določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti oziroma s podzakonskim aktom. Za policiste in druge javne uslužbence je povračilo stroškov za prehrano med delom določeno v 1. točki 42. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, z drugim odstavkom 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) pa se določa njegova višina, ki se na podlagi 16. člena tega aneksa usklajuje vsakih šest mesecev. Trenutna višina povračila znaša 3,68 EUR (Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 3/17)). Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in niti Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ne upoštevata specifičnosti služb, ki se opravljajo v nočnem času, še posebej ne tistih uslužbencev, ki so vključeni v organiziranje dela na terenu. Uslužbenci policije, ki opravljajo delo na terenu imajo že tako bistveno višje stroške za prehrano kot jih zagotavlja kolektivni dogovor, medtem ko so uslužbenci policije, ki opravljajo delo v nočnem času, še v slabšem položaju.

Pri pregledu, kako je navedeno urejeno pri primerljivih poklicnih skupinah, smo ugotovili, da delovno obveznost poklicnih gasilcev določa prvi odstavek 106.a člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN), medtem ko nadomestilo za nočno prehrano šesti odstavek istega člena. Dnevna delovna obveza poklicnih gasilcev je z zakonom omejena na največ 12 ur in zagotavlja najmanj 12 ur dnevnega počitka. Prav tako ugotavljamo, da je poklicnim gasilcem že dana pravica do 50% višjega povračila stroškov za prehrano med delom v nočnem času.

Menimo, da ni tehtnega razloga, da bi imeli poklicni gasilci dnevno delovno obvezo določeno ugodneje kot policisti, zato se uslužbence policije izenači. Prav tako uslužbenci policije oziroma policisti, ki so v nočnem času v službi, niso samo v pripravljenosti na intervencijo, temveč večino časa izvajajo policijske naloge na terenu. Zato menimo, da je treba tudi pravico do višine povračila stroškov za prehrano med delom najmanj izenačiti in omogočiti uslužbencem policije vsaj delno primerljiv položaj.

Z navedenimi obrazložitvami utemeljujemo naš predlog. Prosimo, da predlog preučite in nam posredujete vaš odgovor.

S spoštovanjem,

Andrej KOCBEK

PODPREDSEDNIK PSS                                                                         

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja