Pravica do ponovnega vplačevanja prispevkov delodajalca za poklicno zavarovanje – dopolnitev obvestila

Spoštovani,

dne 1.6.2018 smo vas obveščali o uveljavljanju pravice do ponovnega plačila prispevkov delodajalca za poklicno zavarovanje članom, ki jim jih je delodajalec na podlagi sklepa Vlade RS prenehal vplačevati. Z delodajalcem smo se dogovorili, da bo sam ponovno preveril upravičenost do plačevanja prispevka za vse zaposlene, za katere je prenehal z vplačevanjem po ugotovitvi, da izpolnjujejo pogoje za poklicno upokojitev. Zato smo sindikalne aktivnosti, da bi zavarovali pravice članstva, zadržali.

V teh dneh smo bili od članstva seznanjeni, da člani že prejemajo sklepe o ponovnem plačevanju prispevka delodajalca v poklicno zavarovanje. Odločitev delodajalca temelji na obvestilih Kapitalske družbe d.d., ki je s ponovnimi informativnimi izračuni posredovala podatke o obdobjih izpolnjevanja pogojev do poklicne upokojitve. Pri tem pa ugotavljamo, da Kapitalska družba d.d. obvestil ne pošilja tudi zavarovancem, čeprav bi jih na podlagi 6. odstavka 204. člena ZPIZ-2 morala prav tako obvestiti o informativnem izračunu, ki ga je zahteval delodajalec. PSS se je zato obrnil neposredno na Kapitalsko družbo d.d. in jo opozoril, da navedena obvestila pošlje oziroma pošilja tudi našim članom, saj brez tega ni mogoče preveriti pravilnost sklepa delodajalca.

Rok za pritožbo na prejeti sklep delodajalca v tem trenutku ni pomemben. Navedeni sklep o ponovnem plačevanju prispevka v poklicno zavarovanje je delodajalec izdal le zato, da ima podlago za nadaljevanje plačevanje tega prispevka. Z navedenim sklepom se delodajalec zgolj obvezuje, da bo izpolnjeval pravico zaposlenega. Pravica do plačevanja prispevka delodajalca izhaja neposredno iz zakona, ki ureja poklicno zavarovanje. V primeru, da bi bila ugotovitev delodajalca napačna, to ne vpliva na izgubo te pravice – ne glede na rok za pritožbo iz sklepa. Če se naknadno ugotovi, da sklep ni skladen s pravicami posameznega zavarovanca, ki izhajajo iz zakona, se uveljavitev zahteva s posebnim pisnim zahtevkom za odpravo kršitev iz delovnega razmerja, o katerem mora odločiti delodajalec oz. Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS (rok za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja je 5 let).

Zato je v tem trenutku pomembno le:

  • da preverite skladnost sklepa delodajalca z obvestilom Kapitalske družbe d.d. (pravica do prispevka pripada v obdobjih, ko ne izpolnjujete pogojev za poklicno upokojitev) – če obvestila Kapitalske družbe d.d. še nimate, potem ko ga boste prejeli;
  • da iz plačilnih list preverite ali se vam ponovno plačuje prispevek in vam je bil plačan tudi za nazaj (8% glede na bruto plačo po posameznih mesecih); pri tem je delodajalec dolžan vplačan prispevek povečati z zakonskimi zamudnimi obrestmi (tretji odstavek 19. člena Pokojninske načrta poklicnega zavarovanja).

Če ugotovite nepravilnosti, se preko vašega sindikalnega zaupnika oziroma OPS obrnite na IO PSS, kjer bo dokumentacija podrobno pregledana.

S spoštovanjem, 

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK

Priloge:

2018-154. PSS – Obveščanje zavarovanca-člana – poziv (20.7.2018).pdf

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja