Standard obveznega nošenja majic z balistično zaščito in kršitev določb KPP in ZVZD-1 – poziv in zahteva

V PSS dnevno dobivamo vse več informacij, da se v policijskih enotah odreja uporaba zaščitnih balističnih majic, temelj za takšno odrejanje pa predstavlja dopis »Standardi nošenja majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi«, številka 023-30/2018/19 (207-09), z dne 20.3.2018. Predmetni dopis je bil v vednost poslali tudi PSS, a kot kaže le kot izvršeno dejstvo, zato smo na delodajalca naslovili zahtevo, saj je s takšnim ravnanjem, ko predloga obveznih navodil oz. usmeritev PSS ni prejel po postopku, kot je predviden po določbah KPP, delodajalec kršil KPP in Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Več pozivu in zahtevi spodaj:

Spoštovani,

na podlagi 22.e in 22.f člena Kolektivne pogodbe za policiste v zvezi z 22. b členom Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14, 22/16, 22/16; v nadaljevanju: KPP)  vas pozivamo, da nemudoma prekličete navodila o obveznosti stalnega nošenja balističnih zaščitnih majic na vseh ravneh delovanja policije, saj slednjih Policijskemu sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) kot reprezentativnemu sindikatu niste predhodno posredovali z namenom posvetovanja in soodločanja, zaradi česar menimo, da je v predmetni zadevi prišlo do očitne kršitve določb KPP in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju: ZVZD-1).

V PSS dnevno dobivamo vse več informacij, da se v policijskih enotah odreja uporaba zaščitnih balističnih majic, temelj za takšno odrejanje pa predstavlja vaš dopis »Standardi nošenja majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi«, številka 023-30/2018/19 (207-09), z dne 20.3.2018. Predmetni dopis ste v vednost poslali tudi PSS, a kot kaže le kot izvršeno dejstvo. S takšnim ravnanjem, ko predloga obveznih navodil oz. usmeritev nismo prejeli po postopku, kot je predviden po določbah KPP, PSS niti ni bila dana možnost podaje pripomb oz. stališč o temi, ki zadeva področje varstva in zdravja pri delu. Na opisan način ste izpolnili le prvi del obveznosti iz KPP in ZVZD-1 in sicer obveznost obveščanja o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu. Ker v nadaljevanju niste izvedli posvetovanja in soodločanja s socialnimi partnerji, predmetni dopis ne sme in ne more predstavljati pravnega temelja za obvezno izpostavljanje dodatnim dejavnikom tveganja za zdravje zaposlenih.

Zgolj sodelovanje sindikatov pri predstavitvi različnih tipov zaščitnih majic pred podajo javnega razpisa in dejansko nabavo, ki je bila v nadaljevanju izvedena brez sodelovanja oz. vsaj seznanjenosti socialnih partnerjev, kot tudi zgolj posredovanje predmetnega dopisa »Standardi nošenja majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi« v vednost socialnim partnerjem tako še ne pomeni, da ste izpolnili dolžnost postopka posvetovanja in soodločanja o načinu ter pogojih uporabe oz. primernosti nošenja zaščitnih sredstev glede na dejanske dejavnike tveganja po posameznih delovnih mestih oz. pri izvajanju posameznih nalog, ki opravičujejo povišanje stopnje tveganja za zdravje zaposlenih. Neposredno izvajanje predmetnega in s socialnimi partnerji neusklajenega dopisa, zato zaradi odrejanja uporabe zaščitnega sredstva brez ustrezne predhodne presoje vpliva uporabe zaščitnega sredstva na druge dejavnike tveganja za zdravje policistov pri različnih delovnih opravilih, psihofizičnih obremenitvah in temperaturnih obremenitvah, predstavlja neposredno kršitev določb KPP in ZVZD-1. Odločanje o pogojih, načinu in primernosti uporabe, skladno s predpisi iz področja varnosti in zdravja pri delu, ni v izključni pristojnosti delodajalca, temveč je podvržena obveznosti posvetovanja in soodločanja s socialnimi partnerji.

V PSS se zavedamo, da majice z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi, zagotavljajo nov, višji standard na področju osebne varnosti policistov. Nenazadnje smo nabavo  predmetnega zaščitnega sredstva od delodajalca zahtevali prav socialni partnerji. Vendar pa je potrebno posebej izpostaviti, da smo bili socialni partnerji dne 6.4.2017 na predstavitvi standardov in kriterijev, ki jih bo vključeval javni razpis za nabavo majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi, seznanjeni tudi, da se aktivnosti na področju zaščite policistk in policistov ne bodo zaključile z osebno dodelitvijo zaščitne opreme, temveč bo pripravljen tudi poseben program usposabljanja uporabe zaščitnih majic, ki ga bodo izvajali inštruktorji PPSA in se ga bodo udeležili vsi policisti in policistke, ki bodo v uporabo prejeli zaščitno opremo ter, da se bodo pripravila Pravila uporabe oziroma nošenja zaščitnih majic. Glede na navedeno smo v PSS pričakovali, da bomo pri pripravi pravil uporabe oz. nošenja zaščitnih majic, skladno z določbami KPP in ZVZD-1, aktivno sodelovali saj se zavedamo, da pogoji in način uporabe zaščitnega sredstva v določenih okoliščinah lahko predstavljajo bistveno poslabšanje delovnih pogojev v smislu višjega tveganja za zdravje policistov.

V nadaljevanju vam posredujemo kratek povzetek informacij, ki jih v vse večjem številu prejemamo neposredno iz terena, od koder nam člani poročajo: 

  • o nehumanih in nevarnostim za zdravje bolj izpostavljenih delovnih pogojih, ki so posledica odrejanja stalnega nošenja majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi v osebni zadolžitvi, saj se nošenje slednjih odreja ne glede na dejanske dejavnike tveganja na posameznih delovnih mestih in pri  izvajanju posameznih  nalog, kjer takšnih dejavnikov tveganja ni;
  • o neprimernosti dobavljenih majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi za delo na prostem pri višjih temperaturah, saj povzročajo čezmerno potenje in visoko toplotno obremenitev, zaradi česar lahko pride celo do oviranja normalnega dihanja;
  • da zgolj dve dodeljeni majici ne zadostujeta, saj policist dela tudi po 6 dni zapored, pri čemer je zaradi prekomernega potenja že po enem dnevu uporabe potrebna obvezna menjava zaradi čiščenja znoja in neprijetnega vonja;
  • o tem, da se kljub drugim ukrepom za zagotovitev varnosti policistov na določenih delovnih mestih (npr. uporabi klasičnega neprebojnega jopiča), kljub temu  zahteva tudi nošenje majice z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi;
  • da za določene naloge, ki jih opravljajo niso podani dejavniki tveganja, ki bi stalno nošenje majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi upravičilo, saj je  ustrezna varnost zagotovljena z drugimi ukrepi.

Da vaš dopis »Standardi nošenja majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi«, številka 023-30/2018/19 (207-09), z dne 20.3.2018, predstavlja neposredno navodilo oz. obvezno usmeritev za delo, kot takšen pa ima nesporno naravo internega akta, potrjuje tudi:

  • da je v izvedenih nadzorih nad delom policistov prioritetna naloga preverjanje izpolnjevanja dolžnosti nošenja majice z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi in to ne glede na vse druge pogoje dela in dejavnike tveganja, ki so celo nekajkrat bolj nevarni za policistovo zdravje in življenje ter,
  • da je uveden disciplinski postopek proti policistu, ki majice z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi ni uporabljal zaradi težav, ki jim je bil izpostavljen pri nošenju majice z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi (št. 1007-13/2018/3 (1501-27), z dne 22.6.2018), ki jo je podpisal generalni direktor policije.

Opisano tako pritrjuje našim navedbam, da so bila vaša navodila posredovana enostransko, brez kakršnega koli namena predhodnega posvetovanja in soodločanja z reprezentativnimi sindikati, s tem pa so  kršene določbe naštetih kogentnih predpisov, kot tudi ovirana ustavno zagotovljena pravica do sindikalne svobode oz. sindikalnega delovanja.

Na podlagi navedenih predpisov in ob upoštevanju določb  94.  člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), vas opozarjamo, da so s tem vsa vaša navodila in usmeritve na tem področju protipravna, disciplinski postopki proti policistom pa nezakoniti. Zato vas pozivamo, da s kršitvijo nemudoma prenehate.   

Nadalje vas pozivamo, da po vašem takojšnjem preklicu predmetnih navodil in morebitnih usmeritev, skladno z določbami KPP in ZVZD-1 v najkrajšem možnem času pričnete posvetovanja in se v postopku soodločanja pristojnih predstavnikov za varstvo in zdravje pri delu na strani delodajalca in reprezentativnih sindikatov v policiji pripravi ustrezno navodilo o nošenju majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi, ki bo glede na način in čas uporabe, ter dejanske dejavnike tveganja na posameznih delovnih mestih glede na odrejene naloge upoštevalo sorazmernost uporabe glede na druge dejavnike tveganja, ki lahko nastanejo zaradi uporabe in neposredno ali posredno vplivajo tako na zdravje policistov in njihovo psihosocialno stanje kot tudi na kvaliteto opravljenih postopkov.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja