Kadrovska podhranjenost v Policiji – zahteva za zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo povečanih obremenitev

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi kadrovske podhranjenosti v Policiji na predsednika vlade in delodajalca naslovil zahtevo za zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo povečanih obremenitev.   

Spoštovani, 

v Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo se včeraj na portalu RTV SLO MMC seznanili s člankom »Vojakom višje plače zaradi obremenitev, a kadrovske težave ostajajo«, ki je dostopen na povezavi http://www.rtvslo.si/slovenija/vojakom-visje-place-zaradi-obremenitev-a-kadrovske-tezave-ostajajo/459544 . Iz uradnih navedb predstavnika Slovenske vojske za odnose z javnostmi izhaja, da je »Slovenska vojska kadrovsko podhranjena in ker se obseg nalog pripadnikov vojske ni spremenil, so obstoječi pripadniki bolj obremenjeni. Zato so tudi upravičeni do dodatnega izplačila«. Iz omenjenega članka izhaja še, da je »ukaz o izplačilu povečanega obsega dela in delovnih obremenitev izdal načelnik generalštaba Slovenske vojske g. Alan Geder v začetku tega meseca, začne veljati. V skladu s sklepom vlade to pomeni 19-odstotno zvišanje osnovnih plač, ki ga bodo pripadniki Slovenske vojske opazili na septembrskih plačilnih listih«.

V PSS odločitev Vlade, da zaradi prepoznave povečanih obremenitev pripadnikov slovenske vojske, ki so posledica kadrovske podhranjenosti, slednjim zagotovi dodatno plačilo, pozdravljamo. Obenem pa pričakujemo, da Vlada po hitrem postopku zagotovi dodatna finančna sredstva in iz naslova kadrovske podhranjenosti policije tudi vsem policistom omogoči izplačilo dodatka k plači, najmanj v enaki višini kot to velja za pripadnike slovenske vojske, oziroma izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela po posebnem projektu, vse do kadrovske popolnitve nezasedenih delovnih mest. 

V PSS že leta opozarjamo na kadrovsko podhranjenost policije na vseh nivojih njene organiziranosti. Med drugim smo tudi v PSS nasprotovali predlogom Skupnega kadrovskega načrta za državno upravo, ki število zaposlitev ohranja na ravni, ki ne omogoča več normalnega delovanja policije. Nesporno je, da se stanje na področju kadrov v Policiji še naprej vztrajno slabša in je na kritični ravni. Kot smo vas v preteklosti že opozarjali (tudi z dopisom pod zvezo tega dokumenta) Vlada RS ni izvedla nobenih sistemskih premikov na področju zagotavljanja zadostnega števila kadrov, je pa v zadnjem mandatu Policiji naložila kup dodatnih nalog.  Poleg tega so bile dodatne naloge policiji in policistom neposredno določene še z Uredbo (EU) 2017/458 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah.

Vse navedeno je privedlo do situacije, ko vse več policistov opozarja na preobremenjenost, kar se potrjuje tudi z vse več izgorelosti na delovnih mestih. Zaradi kadrovske podhranjenosti zaznavamo tudi vse več kršitev predpisanih standardov in normativov na področju zagotavljanja varnega izvajanja policijskih postopkov, kot tudi neposrednega kršenja Schengenskih kadrovskih standardov, kršitev pravic do odmora med delom itd. Na takšen način, zaradi preobremenjenosti in povišanega izpostavljanja dejavnikom tveganja policistov, ne bo več mogoče zagotavljati sedanjega standarda varnosti. Naj spomnimo, da je varnost temeljna dobrina vsake razvite družbe, ki omogoča nemoteno delovanje države, predvsem pa zagotavljanje  varnega okolja omogoča normalen razvoj družbe. Policija ima kot eden od nosilcev sistema notranje varnosti, z uresničevanjem svojih nalog odgovornost, da prispeva in zagotavlja notranjo stabilnost in varnost v Republiki Sloveniji.

Naše navedbe temeljijo na uradno objavljenih in posredovanih podatkih Policije, iz katerih izhaja, da se trend zmanjševanja zaposlenih v policiji od leta 2007 dalje stopnjuje. Od leta 2007 do 2018 se je število zaposlenih v policiji zmanjšalo na 8.169 (vir: Revija Varnost 1-2018, stran 8-13 ). Negativni trend na kadrovskem področju potrjuje tudi navedba predstavnika policije za odnose z javnostjo, g. Draga Menegalije, ki je za časopis Večer izjavil, da je za delo policije sistemiziranih 10.459 delovnih mest, pri čemer je bilo na dan 28.6.2018 v policiji zaposlenih le 8.146 ljudi.   

V PSS razpolagamo s konkretnimi podatki dejanske kadrovske zasedenosti enot v Policiji, pri čemer je samo na lokalnem nivoju delovanja kar 94 policijskih enot, ki so kadrovsko zasedene pod 85%, med njimi celo takšne, ki imajo kadrovsko zasedenost krepko pod 60 %! Naj omenimo še mednarodne mejne prehode, ki se nahajajo na najbolj obremenjenih tranzitnih in turističnih relacijah, pa kadrovska zasedenost nekaterih enot znaša le 61%.

Takšna kadrovska brezbrižnost, podcenjevanje (pre)obremenjenosti in povečanega obsega dela policistov, ki poleg svojega obsega nalog izvajajo še naloge manjkajočega kadra, pri čemer s polnimi pooblastili izvajajo vse operativne naloge, kot jih določata notranja in evropska zakonodaja, je naravnost šokantna in predstavlja nedopustno obliko izkoriščanja delavcev na najvišji državni ravni!

Glede na vse zapisano lahko le predvidevamo, da je v zgornjem članku omenjen sklep vlade izdan na podlagi 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV; Uradni list RS, št. 68/07, 58/08 – ZSPJS-I), zaradi česar od vas zahtevamo:

  • takojšnje posredovanje sklepa Vlade o 19-odstotnem zvišanju osnovnih plač pripadnikom slovenske vojske;
  • takojšnje pojasnilo o spoštovanju ciljev določenih z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (1. člen) in
  • takojšen sprejem sklepa o odobritvi dodatnih finančnih sredstev po posebnem projektu za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, zaradi kadrovske podhranjenosti ter posledično povečanih obremenitev in nalog, na vseh nivojih organiziranosti policije v višini razlike med  dejansko sistemiziranimi delovnimi mesti in dejansko zasedenimi delovnimi mesti v Policiji, vse do njihove popolnitve.

Vaš odgovor pričakujemo najkasneje do četrtka, 5.7.2018. Če odgovora v tem času ne bomo prejeli, bomo v PSS nemudoma sklicali stavkovni odbor, ki bo na seji odločal o takojšnji zaostritvi stavkovnih ukrepov, ki bodo zaradi vaših neenakopravnih ravnanj zapadli v obdobje najvišje turistične sezone.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK

[1] vir: Varnost, http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/VARNOST/2018/Varnost01_18.pdf

[2] vir: časopis Večer, petek, 29.6.2018, članek »Policisti podcenjeni in razvrednoteni«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja