Pravica do ponovnega vplačevanja prispevkov delodajalca za poklicno zavarovanje – zahteva za dodatna pojasnila

V zvezi posredovanega dopisa s strani delodajalca, ki se nanaša na pravico do ponovnega vplačevanja prispevkov delodajalca za poklicno zavarovanje, smo po preučitvi delodajalcu ponovno poslali zahtevo za dodatna pojasnila.

Spoštovani,

obveščamo Vas, da smo vaš posredovan dopis, ki se nanaša na pravico do ponovnega vplačevanja prispevkov delodajalca za poklicno zavarovanje preučili, ter vam v nadaljevanju pojasnjujemo nekatere nejasnosti zaradi katerih zahtevamo dodatna pojasnila.

Iz posredovanega dopisa št. 109-2/2018/186 (1502-01) z dne 27.6.2018 izhaja, da boste na podlagi ponovnega preverjanja pri Kapitalski družbi, ki je upravljalec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi pridobljenega ustreznega obvestila družbe vsem policistom, za katere ste dolžni ponovno plačevati prispevke za poklicno zavarovanje v določenem obdobju, izdali ustrezne delovnopravne akte in uredili plačilo prispevkov glede na posameznikovo upravičenost. Nadalje navajate, da je ministrstvo pri spremembi plačevanja prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za posameznega policista vezano na obvestilo Kapitalske družbe, zato bodo policistom izdani delovnopravni akti in opravljeno ustrezno plačilo prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje šele, ko bo ministrstvo ta podatek od Kapitalske družbe dobilo.

Opozarjamo, da je na podlagi določb ZPIZ-2, delodajalec prispevke dolžan plačevati skladno z zakonom in pokojninskim načrtom. Sklicevanje na posredovanje podatkov s strani Kapitalske družbe ne more predstavljati izgovora za ne-izvrševanje obveznosti, ki jih delodajalcu sicer jasno nalaga zakonodaja. Naj spomnimo, da se je prav ministrstvo, na podlagi Sklepa Vlade, odločilo za enostransko prekinitev plačevanja prispevkov, čeprav tega zakon izrecno ne določa, pri čemer je precej ažurno pošiljalo zahtevke Kapitalski družbi za preverjanje pogojev za prenehanje plačevanja prispevkov.

Nadalje ugotavljamo, da so Sklepi, ki jih pošiljate policistom glede izpolnjevanja pogojev za prenehanje vplačevanja prispevkov delodajalca za poklicno zavarovanje zelo skopi, saj so pravno pomanjkljivi in nezadostno obrazloženi. Iz slednjih namreč ni razvidno trajanje poklicne pokojnine, dejanska pokojninska doba, dejanska dodana doba ter katera višina sredstev na računu zavarovanca je bila uporabljena za izračun zadostnosti sredstev za prenehanje plačevanja prispevkov.

Ob koncu opozarjamo še, da iz vašega dopisa ni jasno razvidna vaša zaveza, da boste skladno z zakonom in pokojninskim načrtom poravnali tudi obveznost plačila prispevkov delodajalca za poklicno zavarovanje za nazaj, torej od dneva, ko so bili posamezniki upravičeni do plačila. Kapitalska družba bo morala v teh primerih, skladno z 19. členom pokojninskega načrta obračunati tudi zamudne obresti, ki bodo konvertirane na račune zavarovancev.

Iz vseh navedenih razlogov zahtevamo in pričakujemo, da boste z enako mero ažurnosti, kot je to veljalo pri preverjanju pogojev za prenehanje plačevanja prispevkov, preverjali tudi pogoje policistov, ki ste jim dolžni ponovno vplačevati prispevke. Pričakujemo, da boste izvrševanje pravic iz tega naslova uredili najkasneje do 28.9.2018.  

S spoštovanjem, 

Rok Cvetko

SEKRETAR

PRILOGE:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja