Obravnavanje ilegalnih prebežnikov in izpostavljenost policistov nalezljivim boleznim – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na delodajalca naslovil zahtevo v zvezi izpostavljenosti policistov nalezljivim boleznim pri obravnavanju ilegalnih prebežnikov.

Spoštovani,

s strani OPS DBK smo bili obveščeni, da se policisti v zadnjem mesecu soočajo z občutnim povečanjem števila ilegalnih prebežnikov, pri čemer imajo vse pogosteje tudi stike s prebežniki za katere obstaja sum obolelosti z nalezljivimi boleznimi kot so hepatitis in garje, v zadnjem primeru pa celo z ošpicami.

Razpolagamo z informacijo, da so policisti iz območja PU Novo mesto dne 14. 5. 2018 izvajali nadzor državne meje na območju Metlike, pri čemer so imeli v postopku skupino ilegalnih prebežnikov iz Alžirije. V skupini prebežnikov je za eno osebo obstajal sum obolelosti z nalezljivo boleznijo ošpice, zaradi česar je bila na kraj poklicana zdravstvena služba iz ZD Metlika. Ker zdravnica suma okužbe ni mogla ne potrditi ne zanikati, je bila navedena skupina prebežnikov prepeljana na Infekcijsko kliniko v Ljubljano. Po opravljenem pregledu je bil sum okuženosti z ošpicami sicer ovržen.

Ne glede na navedeno pa je bilo policistom, ki so bili v stiku z domnevno okuženim tujcem pojasnjeno, da morajo intenzivneje spremljati svoje lastno zdravstveno stanje in oblačila obvezno ustrezno oprati. Za lastno zdravstveno oskrbo jim je bil svetovan obisk svojih osebnih zdravnikov, kar je nekaj policistov tudi storilo. Ti policisti so bili s strani zdravstvenega osebja podučeni, da bi lahko odšli na testiranje na Infekcijsko kliniko, kjer bi s testiranjem lahko ugotovili ali imajo v sebi dovolj protiteles, ki bi lahko preprečila okužbo s to nalezljivo boleznijo. Kljub cepljenju proti ošpicam, kateremu smo bili v otroštvu podvrženi vsi namreč ni nujno, da protitelesa virusa ošpic še vedno imamo. To naj bi bilo odvisno predvsem od števila cepljenj (1x ali 2x), ustreznosti cepiva in kvalitete le tega. Po neuradnih, a zanesljivih podatkih, pridobljenih iz laboratorija Kliničnega centra v Ljubljani naj bi bilo takšnih oseb, ki kljub cepljenju nimajo več dovolj protiteles in je bilo potrebno dodatno cepljenje, kar 25%!

Kot navedeno možnost testiranja na prisotnost protiteles virusa ošpic obstaja in se tudi izvaja, vendar pa se predmetna storitev ne krije iz naslova zdravstvenega zavarovanja, temveč je  samoplačniška, stane pa dobrih 20 €.

Dejstvo je, da je to področje v neurejeno, še zlasti upoštevaje, da je lahko vsak ilegalni prebežnik potencialni prenašalec nalezljive bolezni. Za razliko od policistov, ki so že v osnovi bistveno slabše zaščiteni v postopkih z ilegalnimi migranti kot zdravstveno osebje, so bili po izjavah zdravstvenega osebja, vsi zdravstveni delavci testirani na prisotnost protiteles, kar nekaj pa jih je bilo zaradi ugotovitve,  da ustrezne zaščite s protitelesi niso imeli, nato tudi ponovno cepljenih. Seveda ne na lastne stroške, kot to velja pri policistih! Temveč na stroške njihovega delodajalca!

Nesporno je, da so policisti pri  delu  z  ilegalnimi  prebežniki izpostavljeni bistveno večjemu tveganju za okužbe z nalezljivimi boleznimi. Zato, glede na to, da tudi za policiste velja, da imajo pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu,  zahtevamo, da:

  • vsem vodjem (in ne zgolj policistom!) takoj naročite, da morajo za učinkovito opravljanje policijskih nalog spoštovati pravne, strokovne in varnostne standarde, opredeljene s katalogom standardov policijskih postopkov (razporejanje na delo, varovanje postopkov…);
  • takoj zagotovite varnost in zdravje delavcev pri delu na način, da takoj izvedete ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi;
  • upoštevaje spreminjajoče se okoliščine takoj izvedete take preventivne ukrepe in izberete take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh;
  • takoj zagotovite delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če obstoječa sredstva za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu (ustrezna razkužila, zaščitne rokavice, primerne zaščitne maske, koše za  odlaganje uporabljenih zaščitnih sredstev, dezinfekcijske bariere na  prehodih v  upravno  območje, itd.);
  • takoj zagotovite posredovanje vseh konkretnih informacij kje lahko (24/7) dobijo ustrezne informacije in navodila v primeru, ko se pojavi sum okužbe z nalezljivimi  

Glede na navedeno zahtevamo še, da zagotovite financiranje tovrstnih testiranj (le tako bi lahko policisti v najkrajšem času pridobili konkretno informacijo ali imajo dovolj protiteles in bi bilo potrebno ponovno cepljenje oz. ali so se pri izvajanju nalog morda okužili in bi lahko z zdravljenjem pričeli takoj) in dodatnih preventivnih cepljenj. Bojazen, da so prebežniki morda okuženi z nalezljivo boleznijo ima na policiste izjemno negativen psihološki učinek saj je obenem prisoten tudi strah, da bodo ali so že z boleznijo okužili tudi svoje najbližje.

Pričakujemo, da nas boste o vseh sprejetih ukrepih in odločitvah sproti obveščali.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK