Skupščina Policijskega sindikata Slovenije

Dne 16.05.2018 se je v jamarskem domu na Gorjuši odvijala Skupščina Policijskega sindikata Slovenije.Na skupščini je predsednik Policijskega sindikata Slovenije, g. Radivoj Uroševič, najprej pozdravil in nagovoril delegate, ter povabljene goste, nato je sledila predstavitev dela Policijskega sindikata Slovenije za leto 2016 in 2017. 

Sekretar, g. Rok Cvetko, je v začetku predstavil delo izvršnega odbora Policijskega sindikata Slovenije, kar je vključevalo področje finančnega poslovanja, sindikalnega dela, delovanja območnih policijskih sindikatov in sindikalnih zaupnikov, ter področje pravne pomoči članom. V nadaljevanju je sledila predstavitev dela na področju solidarnostih pomoči članov, ter jubilejnih nagrad, katerega je predstavil član izvršnega odbora, g. Mitja Tavčer. Članica izvršnega odbora, ga. Tjaša Škedelj, je predstavila še delo na področju strokovno tehničnega kadra v zaključku predstavitev dela pa je član izvršnega odbora, g. Klemen Udovč, predstavil še delo in spremembe na področju počitniške dejavnosti. 

Sledil je pregled aktualnih zadev in predstavitev aplikacije Infosis. V nadaljevanju je bil sprejet sklep, da se je skupščina seznanila s poročilom o delu sindikata v obdobju 2016/2017 in poročilo o delu oz. letno oceno dela potrdila.  Skupščina je prav tako potrdila programske in izvedbene usmeritve za delo v letu 2018/2019. 

Po krajšem odmoru je bil po predstavitvi za novega člana nadzornega odbora izvoljen g. Igor Marijan. Delegatom in gostom skupščine sta nato predstavnika Zavarovalnice Sava predstavila nove pakete zdravstvenega zavarovanja. 

V zaključku skupščine je bila izvedena še podelitev bronastih, srebrnih in zlatih priznanj Policijskega sindikata Slovenije, ter priznanj za posebne dosežke. Priznanje za območni policijski sindikat pa je prejel OPS Ljubljana.