POLITIKA O ČEVLJIH NA “IGRIŠČU”, POLICISTI ZA NIŽJO PLAČO NA PRAVEM “BOJIŠČU”

Spoštovani!

medtem, ko se bliža mesec dni neprekinjene stavke policistov,  se celotna slovenska politika in Vlada ubadajo z nekaj pari poškodovanih čevljev in negativno oceno pripravljenosti vojske. Policisti se tačas ne pripravljajo na vojno stanje, temveč realne krizne situacije bojujejo vsakodnevno pri opravljanju svojega dela. Samo v zadnjem mesecu je  tako prišlo do 14 primerov napadov na policiste in kaznivih dejanj groženj zoper življenje policistov. Policisti so morali zato, kljub stavki, izključno zaradi zavarovanja življenja in osebne varnosti državljanov, v kar 344 primerih uporabiti  prisilna sredstva. Uporabljena so bila različna prisilna sredstva (fizična sila, vklepanja,…), pri interveniranju pa so bili 4 policisti tudi telesno poškodovani.

Za uspešno izvrševanje nalog v smeri  preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj,  odkrivanja in prijemanja storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom,  varovanja določenih oseb, organov, objektov, prostorov in okolišev državnih organov, vzdrževanja javnega reda,  nadzora in urejanje prometa na javnih cestah,  izvajanja nadzora državne meje,  opravljanja nalog, določenih v predpisih o tujcih ….. morajo policisti poznati preko 300 zakonskih in podzakonskih predpisov.

Naj spomnimo, da so samo v letih med 2011 in 2016, med opravljanjem dela  in zaradi slednjega, kar štirje policisti izgubili življenje. Bili so kruto umorjeni. Pri opravljanju interventnih nalog pa je bilo v istem obdobju, v povprečju 137 policistov na leto telesno poškodovanih. Povprečno število napadov na policiste z znaki KD je bilo 367 na leto,  število drugih groženj policistom pa še dodatnih 77 primerov na letni ravni. Pa vendar je to v primerjavi z nekaj uničenimi škornji povsem nepomembno!

Policisti so v tem obdobju obravnavali v povprečju 19.660 prometnih nesreč na leto, od tega v povprečju 116 s smrtnim izidom in 6.400 s telesnimi poškodbami. V tem obdobju so policisti v povprečju obravnavali tudi 81.973 kaznivih dejanj letno. Poleg vseh povezanih z umori, tatvinami, goljufijami, grožnjami, trgovine z ljudmi, mamili, gospodarsko kriminaliteto, tudi tiste najbolj občutljive, povezane z družinskim nasiljem in zlorabami otrok. Pri slednjih je povprečno število obravnavanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 350 na leto, tistih, ki so povezani z napadi na mlajše od 15 let pa kar 100 primerov na leto. Pa vendar se tega, kaj vse od posameznika zahteva obravnava takšnih, najhujših dejanj in vodenja postopkov v zvezi z družinskim nasiljem, očitno zavedajo samo policisti.

Naj dodamo, da so policisti samo pri izvajanju schengenskega pravnega reda, ki presega okvir dela za R. Slovenijo, v povprečju na letni ravni ugotovili 10.000 kršitev predpisov o tujcih in državni meji, 900 zlorab listin ter 229 primerov zasegov orožja in mamil, samo v zadnjem letu pa posredovali tudi v več kot 1.000 primerih mejnih incidentov v Piranskem zalivu.  Pri vsem tem pa  je potrebno posebej poudariti, da ne dosegamo niti 70% zahtevanega kadra, opredeljenega s schengenskimi standardi, kar pomeni kršenje vseh delovnopravnih norm in pogodbenih obveznosti.

Navedeni statistični podatki in dejansko delo policistov, kriminalistov in ostalih zaposlenih v Policiji in MNZ tako vsakodnevno dokazujejo, da poklic policista nikakor in v nobenem primeru ne more biti primerljiv z ostalimi uniformiranimi poklici. Pa vendar medtem aktualna politična elita še naprej, vztrajno primerja poklic policista z ostalimi uniformiranimi poklici in se še naprej raje ukvarja s parom poškodovanih vojaških škornjev, kot pa z realnostjo, ki prihaja iz vsakodnevnega »bojišča« policistov. Vse to pa kljub temu, da tudi policijski čevlji ter deli zaščitne opreme in uniform še zdaleč ne predstavljajo nobenega tehnološkega ali kvalitetnega presežka. Očitno se aktualna politična elita kot pijanec plota drži starega reka »Obleka naredi človeka«, saj druge utemeljene razlage za plačno uravnilovko med uniformiranimi poklici dokazano nima! 

Že res, da so pred vrati volitve in, da v tem obdobju zdrav razum vedno znova zamegli sla po udobnih in dobro plačanih »naslonjačih«, sla po oblasti in neizprosna želja po razpolaganju z davkoplačevalskim denarjem, pa vendar ne bi škodilo, če bi si ti oblastniki dobro ogledali plačno lestvico! Še zlasti jim ne bi škodilo, da si plačno lestvico dobro ogledajo po zadnjih manipulativnih »manevrih« Vlade RS v letu 2017, ko je npr. z Uredbo uvrstila vojaškega uslužbenca (sploh ni vojak, temveč civilni uslužbenec vojske!)  v VI. tarifni skupini za en plačni razred (4%) višje,  vojaškega policista pa celo za dva plačna razreda (8%) višje od edinega pravega in resničnega policista in kriminalista! Tudi finančni preiskovalec je v tem času »zmanipuliranih debelih krav« v V. tarifni skupini pridobil 1 plačni razred (4%) več od policista in kriminalista!

Spoštovana javnost in politična elita!

Javno vam sporočamo, da zgolj pripravljenost za morebitno delo nikjer ni in tudi ne more biti vrednotena enako kot realno in stalno nevarno delo! Če boste to dejstvo dojeli šele takrat, ko nas boste potrebovali, bo že prepozno.

Radivoj UROŠEVIČ

PREDSEDNIK