ODMEVNE STAVKOVNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU OBVEŠČANJA JAVNOSTI – OBVESTILO

Spoštovane policistke in policisti, zaposleni v policiji, MNZ in IRSNZ!

V preteklih dneh so številni mediji v Republiki Sloveniji poročali, da s strani tiskovnih predstavnikov posameznih policijskih uprav (PU) niso prejeli odgovorov na novinarska vprašanja ali pa so le ti zavrnili sodelovanje v prispevkih, pri čemer so se sklicevali na pravico do stavke.

V Policijskem stavkovnem odboru (PSO) ugotavljamo, da je imela navedena stavkovna aktivnost velik odmev v javnosti in na družbenih omrežjih, kjer navedeno aktivnost državljani ocenjujejo kot pozitiven pristop stavkajočih delavcev k stavki v policiji, MNZ in IRSNZ. Tudi med policisti in člani obeh policijskih sindikatov so bili odgovori tiskovnih predstavnikov sprejeti izrazito pozitivno ter deležni številnih pohval, kar nedvomno samo krepi enotnost zaposlenih v izvajanju pritiskov na Vlado Republike Slovenije.

Obveščanje javnosti o delu policije namreč ni nujna naloga policije, ki jo morajo policisti izvajati v času stavke skladno s 76. členom ZODPol. Kljub temu pa v PSO podpiramo obveščanje javnosti v primerih, ko je ogroženo življenje, osebna varnost ali premoženje ljudi. Takšni primeri nastopijo zlasti tedaj, ko so varnostne razmere poslabšane do te mere, da je o tem njuno potrebno obveščati javnost in medije, kot na primer:

  • vožnja v nasprotno smer pa avtocestah;
  • obvestila o pogrešanih osebah;
  • nevarni storilci na begu, ki bi lahko ogrozili varnost ljudi;
  • nevarne situacije, ko je potrebno takojšnje alarmiranje ljudi;
  • navodila, nasveti in ukazi prebivalcem v primeru elementarnih in drugih nesreč;
  • in podobne situacije, ko je ogrožena varnost.

Sodelovanje v stavki na takšen način, da policijske enote o svojem delu ne obveščajo javnosti (zlasti medijev) je zakonit in legitimen način stavke, zato pozivamo vse enote, da se takšni praksi pridružijo, saj s tem krepijo zavedanje zaposlenih o pomenu enotnega nastopanja v boju za dokončno ureditev statusa poklica policist in statusa zaposlenih v policiji, MNZ in IRSNZ.

V PSO še enkrat poudarjamo, da policisti in ostali zaposleni stavkamo izključno zoper Vlado Republike Slovenije in ne proti vodstvu policije, MNZ ter prebivalcem Slovenije. Prav Vlada pogosto preko medijev javnosti posreduje dvoumne in zavajajoče informacije, izključno z namenom rušenja enotnosti zaposlenih pri izvajanju stavke. Zato v PSO ocenjujemo, da je »medijska blokada« legalna in legitimna aktivnost, ki je usmerjena proti Vladi RS.  Glede na nekatere do sedaj znane okoliščine sumimo, da vladajoča politika preko posameznih vodij izvaja pritiske na stavkajoče tiskovne predstavnike in druge zaposlene, ki delujejo na področju obveščanja javnosti. Takšno ravnanje je nezakonito in bo predmet ugotavljanja delovnopravne in kazenske odgovornosti. Vse zaposlene zato ponovno pozivamo, da o morebitnih kršitvah še naprej obveščajo PSO na elektronski naslov pss.sps.stavka@gmail.com.

Glede na to, da so vsi ukrepi PSO usmerjeni izključno zoper Vlado RS, državljanke in državljani naših ukrepov na področju obveščanja javnosti ne bodo občutili. Vse udeležene v stavki zato pozivamo, da posameznim državljanom nudijo vse informacije in podatke, ki jih potrebujejo od policije za uveljavljanje svojih pravic.

S sindikalnimi pozdravi! 

Radivoj Uroševič

 

 

Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK PSS

 

 

v.d. PREDSEDNIKA SPS