POTEK STAVKE ZAPOSLENIH V POLICIJI, MNZ IN IRSNZ- OBVESTILO

Spoštovane policistke in policisti, zaposleni v Policiji, MNZ in IRSNZ

V ponedeljek 12.2.2018 ob 7.00 uri smo vstopili v stavko. V obeh policijskih sindikatih, združenih v Policijski stavkovni odbor ocenjujemo, da v prvih dneh stavke naše aktivnosti potekajo skladno z načrti in pričakovanji. Trenutno ne beležimo poskusov oviranja stavke, vsa nesoglasja pa sproti rešuje Operativna skupina za izvajanje stavkovnih aktivnosti, ki težave na terenu sproti rešuje, pri čemer o zaznanih težavah obvešča posebno delovno skupino, ki je bila imenovana na GPU. Policiste in vse zaposlene v Policiji, MNZ in IRSNZ zato pozivamo, da o vseh zaznanih problemih ali dilemah še naprej obveščajo operativno skupino na elektronski naslov pss.sps.stavka@gmail.com, saj se je do sedaj na tak način  odpravilo vsa nesoglasja glede izvajanja nalog v času stavke, skladno s 76. členom ZODPol in zagotavljanjem minimuma delovnega procesa skladno z Zakonom o stavki.

V tem tednu do pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev ni prišlo, smo pa bili neformalno seznanjeni, da naj bi se nadaljevala v začetku prihodnjega tedna. Zaradi navedenega trenutno ne vidimo potrebe po zaostrovanju stavkovnih aktivnosti in bo stavka zaenkrat potekala tako kot do sedaj. Policistke in policisti ter vsi uslužbenci Policije, MNZ in IRSNZ  naj pri izvajanju pravice do stavke izvajajo naloge skladno z dosedanjimi navodili Policijskega stavkovnega odbora (PSO). V primeru da bo izkazana potreba po zaostritvi stavke, bo odločitev o tem sprejel PSO in stavkajočim posredoval ustrezna konkretna navodila.

Zaposlene pozivamo, da ob nastopu službe poskrbijo, da so delovna mesta, objekti in vozila vseskozi označena s plakati PSO glede stavke. S tem simbolnim, a pomembnim dejanjem namreč javnosti sporočamo, da smo v stavki in da se borimo za naše skupne pravice in vrednotenje našega dela. V kolikor v kateri enoti Policije, MNZ ni več na voljo plakatov ali so le ti pošli, o tem nemudoma obvestite svoje sindikalne zaupnike ali PSO, ki bodo poskrbeli da jih boste tudi prejeli. V času stavke je potrebno poskrbeti, da so delovna mesta in vozila vseskozi ustrezno označena.

V PSO ugotavljamo, da se je stavki pridružila velika večina zaposlenih, ki so tudi podpisali izjavo o pristopu in podpori stavki zaposlenih v policiji in MNZ. Tisti, ki izjave še niste podpisali, to storite v naslednjih dneh pri vaših sindikalnih zaupnikih. Posebej nas veseli dejstvo, da smo policistke in policisti ter zaposleni v Policiji, MNZ in IRSNZ na vseh nivojih organiziranosti, ne glede na delovno mesto,  do sedaj pokazali veliko mero enotnosti, saj to obema sindikatoma daje dodatno legitimnost pri zagovarjanju stavkovnih zahtev ter moč v pogajalskem procesu. Ohranimo in še okrepimo to enotnost tudi v prihodnjih dneh! Na podlagi takšne enotnosti smo policisti tudi zavrnili poskus Vlade Republike Slovenije, da bi nezakonito posegla v ustavno zagotovljeno pravico do stavke z grožnjami o neplačilu stavke!

Kot smo že večkrat omenili, je ta stavka verjetno zadnja priložnost, da dokončno uredimo status našega poklica in statusa zaposlenih v policiji in MNZ, zato je odgovornost za dosego cilja na slehernemu policistu, kriminalistu, policijskemu inšpektorju in še posebej na vodjih policijskih enot ter zaposlenih v policiji in MNZ in njihovih nadrejenih.

S sindikalnimi pozdravi! 

Radivoj Uroševič

 

 

Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK PSS

 

 

v.d. PREDSEDNIKA SPS