EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO STAVKE – ODGOVOR POLICIJE

V zvezi dopisa Ministrstva za notranje zadeve o evidentiranju delovnega časa, pod gornjo številko, v katerem državni sekretar Boštjan Šefic od vodij NOE v Policiji in MNZ pri posameznem zaposlenem zahteva, da evidentirajo čas, kdaj stavkajo in kdaj opravljajo nujne naloge po 7. členu Zakona o stavki ter po 76. členu ZODPol z namenom, da zaposlenim ne priznajo plačila ur za čas stavke. Zaradi slednjega, smo v Policijskem stavkovnem odboru pooblaščencema ministrice in generalnega direktorja policije za sodelovanje s sindikati podali odziv in zaprosilo vodstvu Policije, da zavzame stališče do evidentiranja delovnega časa stavkajočih v Policiji.

Danes, 15.2.2018 smo prejeli odgovor Policije, Službe generalnega direktorja št. 219-25/2018/20 (20-09) iz katerega jasno izhaja, da glede na standarde dolžnega ravnanja, ki izhajajo iz 76. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji, za policiste ne morejo biti podane okoliščine tako imenovanega »prenehanja« opravljanja ali prekinitve dela, zato evidentiranje delovnega časa z namenom, da se posameznemu zaposlenemu ne prizna pravica do plačila po mnenju vodstva Policije ni dovoljeno.

S sindikalnimi pozdravi!

Radivoj Uroševič                                   Kristjan Mlekuš
PREDSEDNIK PSS                               v.d. PREDSEDNIKA SPS

Priponka: