IZVAJANJE NALOG MINISTRSTVA V ČASU STAVKE – odziv PSO na dopis državnega sekretarja MNZ

V Policijskem stavkovnem odboru (PSO) smo se seznanili z dopisom Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) št. 100-858/2017/5 (150), z dne 9.2.2018 z naslovom »Izvajanje nalog ministrstva v času stavke – obvestilo«, katerega podpisnik je državni sekretar MNZ g. Boštjan Šefic. V PSO smo se na vsebino navedenega dokumenta dolžni odzvati, saj je njegova vsebina zavajajoča, pravno nevzdržna in kot takšna predstavlja jasen poskus »razbijanja oz. hromitve« ter celo oviranja  oz. preprečevanja napovedane stavke.

V PSO vsem, tako delodajalcu kot vsem zaposlenim jasno sporočamo, da takšnih sprevrženih poskusov dejanj omejevanja ustavnih pravic zaposlenih ne bomo tolerirali! 

Kot izhaja iz navedenega dokumenta,  MNZ vodjem enot nalaga evidentiranje »delovnega časa stavke« za posamezne zaposlene, obenem pa ne samo zavaja, temveč celo brez kančka sramu odkrito laže, da stavka ni plačana, s čimer med stavkajoče poskuša vnesti strah in nemir. Pri vsem tem gre podpisnik celo tako daleč, da si omejitev stavke razlaga na način, da ločuje med obdobjem popolne prekinitve dela in obdobjem izvajanja nujnih nalog, kar je nezakonito! Zaposleni v MNZ in policiji namreč med Stavko ves čas izvajajo nujne naloge, ki ji določa zakon oz. Akt ministrice o opravljanju konkretnih del in nalog, ki jih je treba v MNZ opravljati med stavko!

Stališče MNZ, ki naj bi povzelo stališče Vlade RS in posebne pogajalske skupine, da gre za interesno stavko, so smešne in v bistvu niso vredne resnega komentarja.  Vlada Republike Slovenije je namreč več kot očitno kršila več točk stavkovnega sporazuma, stavka pa je tako izključno posledica kršitve le tega!  Kot izhaja že iz sklepov obeh sindikatov o napovedi stavki, le ta temelji na XII. točki Stavkovnega sporazuma z dne 2. 6. 2016 (Uradni list RS, št. 40/16), ki je bil objavljen v Uradnem listu, dne 6. 6. 2016, zaradi izpolnitve pogoja iz XI . točke, pri čemer je stavka glede na določbo XII. točke Stavkovnega sporazuma (Uradni list RS, št. 40/16) plačana za vse stavkajoče.

Vsak poskus ravnanja v nasprotju z določbami stavkovnega sporazuma bomo v PSO razumeli kot nezakonito oviranje stavke ter zahtevali kazensko in odškodninsko odgovornost posameznikov, morebiti nepravilno izplačane plače pa bomo iztožili z zamudnimi obrestmi!

V PSO zato vse zaposlene, še zlasti pa vodje policijskih enot in vodje v MNZ pozivamo, da ne nasedajo takšnim in podobnim poskusom razbijanja stavke v obliki nezakonitih navodil in spoštujejo pravni red Republike Slovenije.

Vlada, ki je kompas izgubila že pred časom in nima več nobenih pravnih argumentov proti stavki, želi sedaj iz pozicije moči, z ustrahovanjem vodij policijskih enot ter zaposlenih v MNZ  preprečiti enotnost, ki jo bomo pokazali v prihajajočih dneh. Ne dovolite, da se stavka lomi na vaših hrbtih, saj je želja politike ravno to, da uspe zanetiti spore znotraj posameznih delovnih kolektivov. Zavedajte se, da smo vsi uslužbenci policije in zaposleni v MNZ, ne glede na delovno mesto ki ga zasedamo, dolžni zavarovati naš(e) poklic(e) pred vsakršnimi poskusi vplivanja politike na naše delo in našo enotnost!

Vsem zaposlenim zato ponovno jasno sporočamo, da je stavka plačana za vse stavkajoče! 

Zaposleni zato v ponedeljek 12.2.2018 s ponosom podpišite izjavo o pridružitvi in podpori stavki in tako jasno pokažite svojo trdno odločenost, da na oviranje oz. preprečevanje legitimne in zakonite stavke ne pristajate! Ponovno poudarjamo, da bo vsak stavkajoči, ki bo ravnal skladno z navodilom o izvajanju stavke, ne glede na članstvo v sindikatih, užival polno pravno in drugo zaščito!

S sindikalnimi pozdravi! 

Radivoj Uroševič

 

 

Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK PSS

 

 

v.d. PREDSEDNIKA SPS