STAVKOVNE ZAHTEVE POLICIJSKIH SINDIKATOV IN IZVAJANJE STAVKE – OBVESTILO

Pretekle izkušnje iz policijskih stavk so nas naučile, da smo kljub velikim stavkovnim uspehom iz sindikalnega boja prišli s številnimi konflikti in zamerami med uslužbenci v Policiji. Do trenj je prišlo zlasti v času stavke, pri razumevanju pravice do stavke in kaj so nujne naloge Policije in naloge policistov, ki jih kljub stavki treba izvajati. Do slabe komunikacije je tako prihajalo med nadrejenimi in podrejenimi uslužbenci ali enotami. Kasnejših posledic zaradi udeležbe v stavki ne bi smel čutiti prav noben udeleženec stavke. Čeprav sindikat združuje vse zaposlene – ne glede na položaj, delovno mesto, spol, odgovornosti, naziv, idr., se vsi uslužbenci Policije žal niso našli med zainteresiranim članstvom, ki bi sodelovali pri stavkovnih aktivnostih.

Vsi zaposleni v Policiji smo si enaki v tem, da smo vsi javni uslužbenci s svojimi pravicami in dolžnostmi in da smo vsi, vse do položaja generalnega direktorja policije, ves čas svoje kariere delojemalci, torej delavci, ki imamo istega delodajalca, Vlado RS.

Nekatere skupine zaposlenih zato v pogajanjih niso mogle biti obravnavane enakovredno. Vlada RS posledično ni našla pravega interesa pri sprejemanju naših argumentov, saj sindikat ni imel podpore iz posameznih skupin članstva ali zaposlenih. Zaradi teh razlogov je pri odpravljanju anomalij plačnega sistema v Policiji prišlo tudi do novih anomalij, ki jih je bilo potem težko odpravljati in tudi še danes niso v celoti odpravljene.

V Policijskem sindikatu Slovenije in Sindikatu policistov Slovenije smo odločeni, da starih napak ne želimo ponavljati. Želimo, da se tokrat po koncu stavke nihče, ki bi v okviru njegovih možnosti v največji meri sodeloval in podpiral sindikalni boj, ne bi počutil prikrajšanega. Zato želimo že v času, ko se na izvajanje stavke šele pripravljamo, vse članice, člane in druge zaposlene v Policiji seznaniti s stavkovnimi zahtevami za katere  verjamemo, da so v skupnem interesu vseh zaposlenih in z delodajalcem tudi že predhodno uskladiti razumevanje pravice do stavke ter natančno opredeliti omejitve izvajanja stavke v Policiji.

S stavkovnimi zahtevami želimo ponovno vzpostaviti (s Stavkovnim sporazumom iz leta 2016) že vzpostavljeno razmerje v plačnem razredu med izhodiščnim delovnim mestom policista in drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami ter javnimi uslužbenci, ki je temeljilo na primerjalnih analizah z upoštevanjem meril in kriterijev za uvrščanje delovnega mesta policist v enotni plačni sistem. Razmerja so se porušila v letu 2017 s spremembo uvrstitve orientacijskega delovnega mesta policist v Kolektivni pogodbi za javni sektor in posledičnim Aneksom h KPDU št. 3, ko Vlada RS teh meril in kriterijev ni upoštevala (v nasprotju z lastnim sklepom). Navedeno razmerje je treba vzpostaviti za prav vsa delovna mesta s policijskimi pooblastili in hkrati odpraviti tudi pretekle anomalije (nekaterih delovnih mest se pri odpravljanju anomalij v letu 2016 sploh ni vključilo, npr. DM tarifne skupine VII/2). Prav tako po vzoru nekaterih drugih področnih zakonov (npr. s področja obrambe) pričakujemo, da se uredijo vprašanja posebnega nagrajevanja za vsako leto opravljanja poklica s policijskimi pooblastili, nadomestilo za dolžnost ukrepanja v vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah, da se izboljšajo pravice iz poklicnega zavarovanja, da se uredi sistem pravic policista v kariernem sistemu (sistem mora spodbujati kariero in ne tako kot sedaj, da je bil tisti, ki je bil uspešen pri karieri, kaznovan pri plačilu dela). Predlagamo, da se z našimi stavkovnimi zahtevami, ki so objavljene tudi na spletnih straneh sindikata, podrobneje seznanite. Čeprav so stavkovne zahteve že podane, smo ves čas odprti tudi za dodatne predloge in pobude.

Posebej želimo poudariti, da je poklic policista profesija in policisti mora biti zagotovljena tudi vnaprej strukturirana karierna pot. Osnovno vodilo stavkovnih zahtev je, da se postavi trden temelj pri pravičnem plačilu policista na terenu, hkrati pa se mu zagotovi takšna karierna pot v policiji, da bo s prevzemanjem odgovornejših nalog tudi ustrezno finančno nagrajen. V trenutnem sistemu je višina plače policistov na vseh ravneh odvisna predvsem od dodatkov za posebne pogoje dela (nočno, nedeljsko delo, prazniki, ipd.), zato prihaja do absurdnih situacij, ko policist z napredovanjem npr. na delovno mesto VPO ali LKS dobi manjšo plačo, ker ima manj nočnega, prazničnega ali nočnega dela. Še do večjih težav prihaja, ko policist tekom svoje kariere napreduje na delovna mesta starešin, kriminalističnih inšpektorjev in podobno, kjer s prevzemom odgovornejših in zahtevnejših nalog ne pridobi tudi višje plače, ampak je le ta v veliko primerih celo nižja. To dokazuje tudi upad interesa policistov po napredovanju na zahtevnejša delovna mesta pri zadnjih razpisih, dolgoročno pa lahko to pomeni resne težave pri izvajanju temeljnih policijskih dejavnosti in s tem poslanstva, ki ga imamo v državi. Zato je potrebno policistu zagotoviti tako ustrezno plačilo za delo, kot tudi varovati njegovo poklicno pot tekom kariere.

V pričakovanju, da boste naše aktivnosti podprli, pri njih sodelovali in naredili vse kar je v vaši moči, da se bo delodajalec s sindikalno stranjo korektno dogovoril tudi o dejanskih omejitvah izvajanja stavke in v tej stavki ne bomo priča nepotrebnim pritiskom na stavkajoče, si želimo, da bomo lahko vsi skupaj s sklenjenim stavkovnim sporazumom po koncu stavke zadovoljni. Policisti ne stavkamo proti vodstvu Policije in ne stavkamo proti svojim sodelavcem na odgovornejših delovnih mestih. Policisti na vseh ravneh, ne glede na delovno mesto, uradniški naziv ali naloge, ki jih izvajamo, stavkamo proti Vladi Republike Slovenije in zato od Vlade tudi pričakujemo, da našemu poklicu prizna status, ki si ga zaslužimo.

Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije sama dokazujeva, da se lahko poenotimo in da je povezovanje edina pot do uspeha. Tega se v obeh sindikatih dobro zavedamo, saj imamo postavljen skupni cilj – dokončna ureditev statusa policistov! Zato vse policiste, ne glede na naloge, ki jih v Policiji opravljajo prosimo, da naša prizadevanja podprejo, zavedajoč se, da smo pred izzivom, ko imamo verjetno zadnjo priložnost dokončno postaviti poklic policista na mesto, ki si ga v družbi nesporno zasluži.

S sindikalnimi pozdravi,

                                                                                                                                            

Radivoj Uroševič

 

mag. Kristjan Mlekuš

Predsednik PSS

 

v.d. predsednika SPS