Predstavitev izsledkov opravljenih preiskav koncentracije prahu in kemičnih snovi na PMP Obrežje in PMP Dragonja – obvestilo

Spoštovani,

v zvezi našega obvestila z dne 13.10.2017 vas obveščamo, da smo se predstavniki PSS v petek, 20.10.2017, udeležili predstavitve izsledkov opravljenih preiskav koncentracije prahu in kemičnih snovi na PMP Obrežje in PMP Dragonja.

Po uvodni predstavitvi metodologije in načina meritev s strani dr. Podkrajška iz Zavoda za varstvo pri delu, ter izsledkov rezultatov opravljenih meritev, smo predstavniki PSS izpostavili dodatna vprašanja, vezana na vsebino poročila in sicer:

  • Ali se je v meritvah prahu upoštevalo tudi delce PM 10 in PM 2.5?
  • Kako je mogoče, da se je glede na meritve v letu 2006 vsebnost snovi, nevarnih za zdravje glede na mejno vrednost, toliko zmanjšala in ali na rezultate lahko bistveno vplivajo dejavniki vremena in zračnega tlaka?
  • Ali pri merjenju škodljivih delcev PM10 in drugih, manjših škodljivih delcih, ki jih npr. opravlja ARSO, veljajo drugačni kriteriji, saj se ti po našem mnenju ne bi smeli razlikovati za meritve v bivalnih okoljih in delovnem okolju na prostem, izhajajoč iz dejavnikov tveganj (nevarnosti) za zdravje zaposlenih?

V okviru predstavitvenega sestanka nam je bilo pojasnjeno, da se je pri meritvah prahu upoštevalo tudi delce PM10 in PM2.5, pri čemer slednji niso presegali mejnih vrednosti določenih po standardih, ki veljajo za izpostavljenost zaposlenih na delovnih mestih. Izvajalci meritev so bili sicer tudi sami presenečeni nad rezultati  meritev, vendar pa glede opravljene meritve v podobnih okoljih ugotavljajo, da so se škodljivi izpusti vozil, zaradi zahtevanih standardov na področju avtomobilskih motorjev (EURO 5 in EURO 6), dejansko zmanjšali. Vremenski vplivi lahko povzročijo manjša odstopanja, vendar pa so bile predstavljene meritve opravljene v stabilnih vremenskih razmerah in ob povečani koncentraciji prometa.

Nadalje so pojasnili, da so pri meritvah uporabili predpisane standarde, laboratorijske raziskave pa izvedli v certificiranemu nemškemu laboratoriju, kjer sicer veljajo še strožja merila kot v Sloveniji. Drugo leto bo, skladno z novo Direktivo EU, zahtevano dodatno in večkratno merjenje škodljivih vplivov, zaradi pridobitve in zagotovitve optimizacije točnosti rezultatov, s tem pa tudi natančnejšo analizo dejanske škodljivosti.

Pri meritvah v delovnem okolju veljajo drugačni standardi in drugačne mejne vrednosti kot to velja za življenjsko okolje, saj slednje izrecno predpisuje Direktiva EU. Tako imamo na eni strani mejne vrednosti škodljivih vplivov, ki veljajo za delovno okolje, saj so te prepuščene urejanju posameznih držav članic EU, na drugi pa mejne vrednosti škodljivih vplivov, ki veljajo za bivalno okolje. Pri slednjih se škodljivi vplivi računajo glede na 24 urno izpostavljenost, standardi za izpostavljenost škodljivim vplivom v bivalnem okolju pa so strožji kot to velja za delovno okolje.

Predstavniki PSS smo ob zaključku predstavitve izpostavili, da se kljub vsemu ne moremo izogniti dvojnim standardom, ki veljajo za merjenje škodljivih vplivom v bivalnem okolju in delovnem mestu na prostem, saj je to absurdno.  Po našem mnenju je nujno potrebno opraviti meritve v daljšem časovnem obdobju z uporabo stacionarnih naprav. Še zlasti to velja za meritve glede prisotnosti delcev PM 10 in manjših nanodelcev, z upoštevanjem 8 urne oziroma 12 urne izpostavljenosti.

V zaključku smo predstavniki PSS podali dodaten predlog, da v začetku poletja naslednje leto opravi tudi meritve toplotnega vpliva (udara)  motornih vozil na policiste, ko ti opravljajo mejno kontrolo ob delujočih vozilih.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK