Napotitve policistov v višjo policijski šolo – poziv delodajalcu

Spoštovani,

predstavniki PSS smo že v okviru sestanka z državni sekretarjem MNZ, g. Boštjanom Šeficem izpostavili problematiko napotitev policistov v višjo policijsko šolo.

S strani članstva smo bili namreč obveščeni, da so za napotitve na šolanje v višjo policijsko šolo na strani delodajalca določena pravila in pogoji za napotitev. V navedenih pravilih je med drugim tudi želja posameznika po izobraževanju na višji policijski šoli, ki pa je po podatkih iz terena, delodajalec ne upošteva kljub temu, da imajo policisti pri tem tudi podporo vodstev matičnih PE ali NOE. Zaradi navedenega med policisti vlada precejšnje nezadovoljstvo, ki v zvezi s to problematiko na sindikat naslavljajo vse več vprašanj.

V PSS menimo, da bi pri napotitvi na šolanje morala imeti želja posameznika in istočasna podpora vodstva PE ali NOE večjo težo kot sedaj. V večini primerov, ko policisti izrazijo željo po šolanju, pri tem pa imajo tudi  podporo oz. odobritev s strani vodstva PE ali NOE, gre praviloma za dobre delavce, ki želijo svoje delo v policiji nadaljevati in nadgraditi svojo karierno pot. Glede na trenutne napotitve na šolanje pa je tem policistom karierna pot dejansko onemogočena, saj ne bodo imeli pridobljene ustrezne izobrazbe. Najpogosteje, kljub izraženi želji posameznika in podpori vodstva enot, na šolanje niso napoteni policisti, ki bodo imeli na dan 1.1.2018 najmanj 15 let delovne dobe pri opravljanju nalog policije oziroma drugih primerljivih nalog v drugih državnih organih in so najmanj 3 leta opravljali naloge. Trenutno se namreč pri napotitvah na šolanje daje prednost mlajšim generacijam, ki so vstopile v Policijo kasneje in pogoja iz prejšnjega stavka ne bodo izpolnile, na takšen način pa se posledično degradira izkušene policiste.

Zaradi navedenega vas pozivamo, da šolanje omogočite tudi policistom, ki bodo, skladno z določili 110. čl. ZODPol (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16), na dan 1.1.2018 izpolnili pogoj 15 let delovne dobe pri opravljanju nalog policije oziroma drugih primerljivih nalog v drugih državnih organih in bodo najmanj 3 leta opravljali naloge policije, za katere se zahteva višja strokovna izobrazba. Omenjeni policisti namreč lahko samo na takšen način izpolnijo formalne pogoje za zasedbo prostih delovnih mest na SKP, UKP itd., na katerih je zahtevana višješolska izobrazba. 

S spoštovanjem.          

 

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK