POLICISTI SR NDM – vročanje Aneksov h pogodbi o zaposlitvi – obvestilo in ponovni poziv

Kot smo vas z obvestilom PSS obveščali že v mesecu juliju, je delodajalec, kljub negativnemu mnenju obeh reprezentativnih sindikatov v policiji, enostransko presistemiziral 248 delovnih mest policist SR v delovna mesta policist SR – NDM. Ne glede na jasno izražena predhodna nasprotovanja obeh sindikatov je delodajalec v mesecu septembru ponovno presistemiziral še 130 delovnih mest policist SR  v delovna mesta policist SR – NDM. Tudi temu predlogu sprememb sistemizacije sta oba reprezentativna sindikata v policiji ostro nasprotovala.

Ker je delodajalec kljub našim podanim argumentom, enostransko uvedel spremembo akta in presistemiziral omenjena delovna mesta, vas pozivamo, da aneksov, ki vam bodo poslani na podlagi omenjene spremembe ne podpisujete! Na podlagi nepodpisanih aneksov vam bodo izdani sklepi, na katere pa je možna pritožba.

Člane, ki boste prejeli sklepe pozivamo, da takoj po prejemu, skeniran sklep posredujete na naslov odvetniške pisarne LMR, na elektronski poštni predal info@lmr.si in istočasno tudi odvetniku Urošu Lebnu, na elektronski poštni predal uros.leben@lmr.si. Ob posredovanem sklepu, odvetniški pisarni posredujte še:

  • Osebne podatke (ime in priimek, naslov bivanja, pošta);
  • Kontaktne podatke (telefon, mail);
  • Kratek opis iz katerega naj bo razvidno kakšne naloge na delovnem mestu policist SR-NDM dejansko opravljate;
  • Obvezen podatek je tudi, da ste člani PSS.

V primeru, da bo potrebno posredovati dodatne utemeljitve vas bodo predstavniki odvetniške družbe neposredno kontaktirali.

Vsem članom PSS bo v danem primeru omogočena brezplačna pravna pomoč, ki je članom PSS zagotovljena preko specializirane zavarovalne družbe ARAG.

S spoštovanjem!

Radivoj UROŠEVIČ

PREDSEDNIK