Navedbe v članku »Gasilci nemočni pred gasilci” – zahteva za popravek

Policijski sindikat Slovenije se je odzval na zmotni članek v časopisu Dnevnik, kjer avtorica Tanja Lesničar – Puško napačno razlaga upravičeno stavko policistov in zaposlenih v MNZ. Od časopisa Dnevnik tako zahtevamo ustrezen popravek.

Spoštovani,

v časopisu Dnevnik ste dne 10.10.2017, na strani 14, objavili članek z naslovom Gasilci, nemočni pred »gasilci«, avtorice Tanje Lesničar – Pučko.  

V navedenem članku je navedeno: »Mesece smo spremljali izsiljevanje policijskega sindikata za višje plače (in manjšo zlorabo vmes, katero so hoteli priviti ministra Koprivnikarja), a so svoje dosegli…«.

Nad omenjenim zapisom smo v Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) upravičeno ogorčeni.  

PSS je Vladi Republike Slovenije zaradi kršitve 12. točke Stavkovnega sporazuma, sklenjenega med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (Ur. List RS št. 41/2012) ter zaradi kršitve 7. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije (Uradni list RS 67-2625/2013), legitimno napovedal stavko zaposlenih v Policiji in MNZ.  

V stavki, ki je bila posledica arogance in ignorance Vlade Republike Slovenije, ni šlo za nobeno »izsiljevanje«, temveč za povsem zakonito in legitimno sindikalno akcijo, s katero smo zahtevali zgolj izvršitev večjega števila neizvršenih zavez, h katerim se je zavezala Vlada Republike Slovenije, vse od uveljavitve enotnega plačnega sistema v letu 2008. V tem letu je namreč nastopil prelomni trenutek, saj je Vlada Republike Slovenije, mimo z zakonom in kolektivno pogodbo določenih meril in kriterijev za primerjavo delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, policiste s Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, uvrstila v prenizke plačne razrede. Vse to pa kljub temu, da je prav PSS Vladi Republike Slovenije predstavil neodvisno strokovno študijo-analizo, ki je v celoti temeljila na kriterijih kot jih določata zakon in kolektivna pogodba in po kateri bi morali biti policisti glede na zahtevnost delovnega mesta, nekatere specifične dolžnosti in prepovedi, uvrščeni celo za 3 plačne razrede višje od takratne uvrstitve, glede na ostale pooblaščene uradne osebe. 

Da gre v danem primeru za očitno anomalijo v plačnem sistemu je Vlada priznavala v sporazumih s PSS vse od leta 2010 naprej, vendar kljub vsem zavezam v podpisanih sporazumih Vlada Republike Slovenije danih zavez ni hotela izvršiti. Zato je bila stavka v Policiji in MNZ edini način, da Vlada Republike Slovenije dane zaveze izvrši. Pa vendar je potrebno jasno navesti, da tudi s sporazumom v letu 2016, Vlada vseh zavez do vseh policistov še vedno ni izvršila. Z zadnjo spremembo Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, pa je omenjeni sporazum iz leta 2016 celo ponovno prekršila. 

Nadalje opozarjamo na zelo posplošeno navedbo v članku, da je Policijski sindikat storil manjšo zlorabo glede ministra Koprivnikarja. V Policiji sta reprezentativna dva sindikata zato bi pričakovali, da pri navajanju takšnih obtožb, »krivca« za nezakonita ravnanja tudi konkretno in pravilno imenujete. Posploševanje z nazivom Policijski sindikat neupravičeno meče slabo luč prav na PSS. Če sindikata, ki je omenjeno zlorabo organiziral, nimate namena imenovati pa pričakujemo, da jasno zapišete, da PSS v omenjeni zlorabi ni bil udeležen. V PSS se namreč nikoli nismo posluževali takšnih metod, saj so te v popolnem nasprotju z načeli našega delovanja kot enega najstarejših in največjih reprezentativnih sindikatov v državni upravi.

Ob koncu pa naj dodamo, da ste v članku popolnoma spregledali, da smo zahteve poklicnih gasilcev, ki imajo kot eni izmed redkih poklicev lasten tarifni del poklicne kolektivne pogodbe (policistom je Vlada ne dovoli!?) podprli, saj smo mnenja, da imajo sindikati, s tem pa tudi delavci vsakega poklica, legitimno pravico do avtonomnega boja za lastne pravice, brez vpletanja in mešetarjenja drugih sindikatov ali poklicev, ki o njihovih zahtevah niti nimajo pravice soditi, še manj pa brez njihove volje o njihovih pravicah celo odločati. V PSS smo prav iz teh razlogov, z našo neposredno udeležbo na protestnem shodu gasilcev, zahteve in legitimen boj poklicnih gasilcev jasno podprli.

Iz opisanih razlogov zahtevamo, da naše stališče, vezano na sporni članek, objavite v obliki popravka.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

Predsednik