Analiza promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije in oblikovanje novih rešitev (ukrepov) – poziv za izpolnitev vprašalnika

Spoštovani,

skrb za oblikovanje boljšega delovnega okolja predstavlja enega izmed pomembnih izzivov v slovenski policiji. Ker policisti delujemo v različnih okoljih, naše naloge pa so raznovrstne, se je Policijski sindikat Slovenije vključil v izvajanje projekta »Analiza promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije in oblikovanje novih rešitev (ukrepov)«, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani. Na osnovi analize stanja ter izvedene raziskave želimo skupaj s sodelavci na projektu oblikovati rešitve za izboljšanje delovnega okolja policistov, splošnega počutja in izvajanje ukrepov promocije zdravja na delu.

Ker želimo verodostojno proučiti možnosti izboljševanja delovnega okolja in počutja na delu, smo vam v obvestilu za članstvo poslali vprašalnik, ki je zasnovan celovito. Prosimo, da si vzamete čas in ga izpolnite, saj je dokončanje celotnega vprašalnika ključno za kasnejšo pripravo ukrepov izboljšav. Vprašalnik je aktualen do 18.9.2017.

Ob tem pa vas že danes želimo spodbuditi tudi k oktobrskemu reševanju vprašalnika »Merjenje organizacijske klime«, s katerim v Policiji proučujemo delovno klimo že od leta 2013.

Glede na to, da je prvi vprašalnik izoblikovan v okviru projekta, ki ga koordinira in vodi zunanji izvajalec, drugi vprašalnik pa izvajamo že nekaj let znotraj Policije, bomo kasneje lahko primerjali rezultate obeh raziskav ter tudi na tak način poiskali možnosti za dodatne izboljšave. 

Vljudno vabljeni k izpolnjevanju.

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja