PRAVICA DO IZPLAČILA 20 ODSTOTKOV POKOJNINE POLICISTOM, KI IZPOLNIJO POGOJE PO 399. ČLENU ZPIZ-2 – NEGATIVNA ODLOČITEV VRHOVNEGA SODIŠČA – OBVESTILO

Spoštovani,

dne 19.4.2017 smo vas v dopisu PSS št. 6 -2/ 2017-66 obveščali, da smo po negativni odločitvi Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je v primeru člana, ki je izpolnil pogoje za upokojitev po 399. členu ZPIZ-2, ter po 1.1.2016  vložil zahtevo za izplačilo 20 odstotkov starostne pokojnine presodilo, da članu v tem primeru navedena pravice ne pripada, vložili zahtevo za revizijo na Vrhovno sodišče RS.

Vrhovno sodišče RS je revizijo zavrnilo z naslednjo utemeljitvijo svoje odločitve:

Vrhovno sodišče RS je presojalo ali so policisti, ki izpolnijo pogoje za upokojitev po 399. členu ZPIZ-2 upravičeni do plačila 20 % starostne pokojnine po 39.a členu ZPIZ-2 ali ne. S 1.1.2016 namreč pravico do 20 % pokojnine ureja 39.a člen ZPIZ-2, ki je po vsebini drugačen kot predhodni 38. člen ZPIZ-2, ki je veljal do 31.12.2015. Vrhovno sodišče se je postavilo na stališče, da določilo 39.a člena ZPIZ-2 zahteva, da mora zavarovanec izpolnjevati pogoje za upokojitev po tem zakonu, teh pa policisti brez uporabe ZPol ne izpolnjujejo. Po stališču Vrhovnega sodišča je novela ZPIZ-2B določila, da policisti niso upravičeni do 20% izplačila starostne pokojnine zato, ker se lahko upokojijo pod ugodnejšimi pogoji  in so zaradi tega v primerjavi z vsemi ostalimi zavarovanci obravnavani ugodneje. Policisti bodo upravičeni do izplačila 20 % starostne pokojnine, ko bodo izpolnili splošne pogoje za upokojitev po 27. členu ZPIZ-2 in ne že pred tem.« 

V PSS se s tem stališčem Vrhovnega sodišča ne moremo strinjati. Utemeljitev je po našem mnenju sporna tako z vidika pravne podlage na podlagi katere policisti pridobijo pravico do 20% izplačila starostne pokojnine, kot tudi iz vidika sorazmernosti posega v pravice ene skupine zavarovancev. Po negativni odločitvi Vrhovnega sodišča bodo zelo verjetno vsi aktivni postopki na prvostopenjskih in drugostopenjskih sodiščih pospešeno zaključeni negativno. Ne glede na to se v predmetni zadevi vodi tudi nekaj primerov pri katerih so izkazane določene posebnosti, zato bomo samo v teh primerih izpeljali tudi pritožbene postopke.

Zaradi neugodne odločitve Vrhovnega sodišča bomo v PSS v predmetnem postopku (na katerega se odločitev VSRS tudi nanaša) podali ustavno pritožbo, hkrati pa tudi ustavno presojo ZPIZ-2 v tem delu. Glede na dosedanjo prakso je pričakovati, da bo do odločitve Ustavnega sodišča preteklo več let, zato žal do takrat velja neugodna odločitev Vrhovnega sodišča. 

Vsem članom, ki boste pogoje za upokojitev po 399. členu ZPIZ-2 šele izpolnili zato predlagamo, da do odločitve ustavnega sodišča vlog za izplačilo 20% pokojnine ne vlagate več, ker bodo vse vloge skladno s trenutno sodno prakso zavrnjene in počakate do prejema obvestila ZPIZ-a, da izpolnjujete pogoje za upokojitev po 27. členu ZPIZ-2.

Ne glede na odločitev Vrhovnega sodišča pa člani PSS, ki ste tožbe vložili ne boste nosili nobenih stroškov v teh postopkih, saj imate pravno zaščito, ne glede na odločitev zavoda ali pristojnega sodišča, že zgolj s članstvom v PSS, zavarovano pri specializirani zavarovalni družbi za zavarovanje pravne zaščite ARAG.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja