Uspeh PSS v tožbi člana za dodaten dan dopusta po KPP – obvestilo

Spoštovane članice in člani PSS,

obveščamo vas, da je naš član, zaposlen na delovnem mestu višji policijski inšpektor na PU, uspel s tožbo zoper odločbo o odmeri letnega dopusta delodajalca, s katero mu je ta neupravičeno priznal manj dni dopusta kot v preteklem letu. Napačno je namreč delodajalec uporabil materialno pravo, torej Kolektivno pogodbo za policiste in članu PSS ni odmeril dodatnega dneva dopusta zaradi okoliščine, da na delovnem mestu opravlja delo v takem pogoju, da bere dokumente v fizični obliki pretežni del polnega delovnega časa (torej več kot polovico) in sicer mu je to branje ob dnevni svetlobi onemogočeno, zato potrebuje in uporablja umetno razsvetljavo. S svojo določitvijo je delodajalec grobo posegel v pravice člana PSS in zavestno kršil določbo 2. alinejo točke f 19.a člena Kolektivne pogodbe za policiste.

Sodišče je poleg tega pravilno zavzelo stališče, da kriteriji delodajalca ožijo pravice policistov, ki so določene z 19 a členom KPP, saj je delodajalec kriterije določil enostransko brez soglasja sindikatov podpisnikov KPP.

Iz tega izhaja, da je le zahtevana ocena 4 za tipično delovno mesto pretirana,  nesorazmerna ter ne more veljati za vsa tipična delovna mesta  glede na pogostost izpostavljenosti nevarnostim na posameznem delovnem mestu in obliki tega dela.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Zunanji oddelek v Kranju je v celoti sledilo tožbenim navedbam našega člana in razveljavilo delodajalčevi odmerni odločbi o letnem dopustu ter delodajalcu odredilo, da mora našemu članu priznati pravico do dodatnega dneva dopusta.  Sodba še ni pravnomočna, vsekakor pa pozdravljamo odločitev sodišča in bomo vsem članom, kot to vedno do sedaj nudilo vso brezplačno pravno pomoč pri uveljavljanju njihovih pravice zoper nezakonite in samovoljne odločitve delodajalca.

 

Andrej Kocbek

PODPREDSEDNIK

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja