Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji – obvestilo in poziv članstvu

Obveščamo vas, da nam je delodajalec v mnenje poslal predlog sprememb in dopolnitev Akta o notranji sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji (pod zvezo), ki se nanaša na presistemizacijo delovnih mest policist SR v delovna mesta policist SR – NDM. 

Na podan predlog sprememb smo v PSS podali negativno mnenje (v prilogi). 

Zaradi podaje negativnega mnenja je bil v torek, 5.7.2017, s strani delodajalca sklican usklajevalni sestanek. Na usklajevalnem sestanku smo delodajalcu jasno predstavili, da od našega negativnega mnenja ne odstopamo, celo več, predlagali smo, da se za 252 policistov SR, iz prvotnega predloga, za katera so predlagali presistemizacijo v delovna mesta Policist SR – NDM ustavi oz. se sprememba sistemizacije ne izvede. 

Ker je delodajalec kljub našim argumentom, včeraj, 11.7.2017, enostransko uvedel spremembo Akta vas pozivamo, da aneksov, ki vam bodo poslani na podlagi spremembe omenjenega akta ne podpisujete. Na podlagi nepodpisanih aneksov vam bodo izdani sklepi, na katere je možna pritožba.  

Vsem članom PSS bo v danem primeru omogočena brezplačna pravna pomoč, ki jo članom PSS zagotavljamo preko specializirane zavarovalne družbe na področju pravne zaščite ARAG.

S spoštovanjem!

Radivoj UROŠEVIČ 

PREDSEDNIK

PRILOGA: