Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o delovnem času v organih državne uprave – obvestilo

V Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo dne 7.6.2017 s strani Ministrstva za javno upravo prejeli nov predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (novo gradivo št. 1), v katerem je upoštevanih večina pripomb PSS, ki smo jih podali na prvi osnutek predloga dne 17.5.2017, o čemer smo vas obveščali TUKAJ.

Kljub večini upoštevanih pripomb (odprava omejitve priznavanja največjega dopustnega števila ur za obračun delovnega časa v primeru službene poti;  uvedba štetja celotnega časa potovanja v efektivni delovni čas; odprava razlikovanja priznavanja ur v primeru enodnevnih in večdnevnih službenih poti; zagotovitev dnevnega in tedenskega počitka v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja), še vedno ostaja sporna določba drugega odstavka 23. člena predloga, na katero smo v PSS danes, z dopisom št. 6-2/2017-81/5 (v prilogi) podali zadržek.

Predlog drugega odstavka 23. člena uredbe namreč še vedno razlikuje med javnimi uslužbenci, ki so napoteni na službeno pot v  soboto, nedeljo, na državni praznik, ki je dela prost dan ali na drug, z zakonom določen dela prost dan, če na ta dan dela dejansko ne opravljajo, v razmerju do javnih uslužbencev, ki potujejo med ponedeljkom in petkom.

Predlagani določbi v PSS nasprotujemo in zahtevamo ustrezno spremembo predlagane določbe, iz katere bo nedvoumno izhajalo, da se javnemu uslužbencu tudi za napotitve na  službeno pot v soboto, nedeljo in druge dela proste dneve, prizna toliko ur v okviru delovne obveznosti, kolikor je trajala pot (gre seveda za primere, ko javni uslužbenec na te dneve dela dejansko ne opravlja).

Ob koncu še dodajamo, da smo v PSS pripombe oblikovali na podlagi že podane individualne tožbe člana PSS (ki jo je edini na področju državne uprave podal PSS) in podrobne preučitve sodne prakse EU glede priznavanja delovnega časa in bomo, zaradi uveljavljanja in zaščite pravic svojih članov, pri podanih pripombah tudi  vztrajali.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK

PRILOGI: