Pričetek izplačil dolgovanih zneskov za presežne ure v referenčnih obdobjih 2008-2013 tožnikom, članom PSS – obvestilo in navodilo

Z včerajšnjim dnem je pričel delodajalec izplačevati dolgovane zneske članom Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: PSS), tožnikom v zadevi presežnih ur v obdobju 2008-2013, ki so posledica prvih sklenjenih poravnav med pooblaščeno odvetniško družbo Pečanac in Rakun in državnim pravobranilstvom Republike Slovenije (v nadaljevanju: DPRS).

Kot smo vas že večkrat obveščali, je preko 1000 članov PSS v letu 2013 vložilo individualne tožbe zaradi kršitev Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivne pogodbe za javni sektor, saj v navedenem obdobju delodajalec ni upošteval takratnih kogentnih določb glede 6 mesečnih referenčnih obdobij za delavce, ki delo opravljajo v neenakomernem delovnem času. V enem izmed primerov policista, člana PSS (ki sicer ni uporabne za prav vse tožnike) je že odločilo tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Na podlagi navedene sodbe je delodajalec z izdajo sklepov (dne 4.12.2015), na podlagi lastnega razumevanja navedene sodbe, poravnal domnevno dolgovane zneske vsem zaposlenim.

PSS in pooblaščena odvetniška pisarna se z izvedenim izplačilom delodajalca nismo strinjali v celoti, saj so bile ugotovljene tako nepravilnosti pri navodilih za obračun dolgovanih zneskov, kot tudi pri tolmačenju sodne prakse, zaradi česar so bili zneski  nepravilno obračunani in nepravilno izplačani. To je botrovalo dejstvu, da v PSS vloženih tožb naših članov nismo umaknili. Po večmesečnih pogajanjih med pooblaščeno odvetniško pisarno in DPRS za morebitno izvensodno rešitev spora, je v drugi polovici lanskega leta le prišlo do pozitivnega premika, ko je državno pravobranilstvo pričelo pošiljati predloge poravnav.

Pri pregledu posredovanih predlogov poravnav ter na podlagi razpoložljivih podatkov, ki so jih posamezni tožniki posredovali, je bilo po opravljenih izračunih do današnjega dne uspešno sklenjenih 406 poravnav med pooblaščeno odvetniško pisarno v imenu posameznega člana in DPRS. Med člani za katere so bile sklenjene poravnave je tudi nekaj takšnih, katerim je delodajalec v vmesnem času že izplačal vso dolgovano razliko, večina tožnikov iz prvega svežnja poravnav pa bo prejela še razliko, ki se giblje od nekaj evrov pa do preko 400 € bruto.

Dolgovane zneske delodajalec izplačuje na dva načina in sicer nekaterim članom neposredno na njihove TRR, za druge člane pa preko računa odvetniške pisarne. V nadaljevanju vam zato podajamo navodila za pravilno ravnanje v obeh primerih:

  1. Tožnike, ki ste izplačilo prejeli pri zadnji plači ali pa ga boste prejeli pri naslednjih prosimo, da na naslove info@pss-slo.org in info@pecanac-rakun.si pošljete kopijo plačilne liste iz katere je razvidno izplačilo, zaradi preveritve pravilnosti izplačil.
  1. Vse tiste tožnike, ki ste ali pa še boste prejeli posebna obvestila o plačilih dodatne razlike za vtoževano obdobje  in bodo zneski nakazani preko odvetniške pisarne pa pozivamo, da kopijo obvestila s podatki o vašem transakcijskem računu (TRR) sporočite na naslove info@pss-slo.org in info@pecanac-rakun.si , da vam bodo dolgovani zneski lahko pravilno nakazani.

V tem trenutku za preostale tožnike poravnave zaradi različnih stališč glede stanja presežnih ur, ki niso bile kompenzirane v vtoževanem obdobju še niso sklenjene. V primeru, da do uspešnih poravnav v teh zadevah ne pride, bo o posameznih tožbah  odločalo sodišče.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK