Telekom Slovenije d.d.

Obveščamo vas, da smo za vse člane Policijskega Sindikata Slovenije in njihove družinske člane do 31.12.2017 podaljšali oziroma nadgradili ugodnosti, ki jih navajamo spodaj.

Člani Policijskega Sindikata Slovenije in njihovi družinski člani lahko do 31.12.2017 na Telekomovih centrih ob dokazilu članstva koristijo naslednje ugodnosti:

 • 30% popust na mesečno naročnino mobilnega paketa ob sklenitvi novega razmerja.
 • 20% popust na mesečno naročnino mobilnega paketa za obstoječe naročnike.
 • Popust se aktivira za 24 mesecev od datuma sklenitve naročniškega razmerja oziroma začetka koriščenja ugodnosti pri obstoječih naročnikih.
 • Obstoječi naročniki, ki so ugodnost že imeli aktivirano se bo le ta avtomatično podaljšala za 24 mesecev do 31.12.2018.
 • Ugodnejši nakup mobilnih aparatov iz akcije »Posebna ponudba«.
 • Brez stroškov Priključne takse.

Pravila za koriščenje ugodnosti:

 • Ugodnosti je mogoče koristiti le v Telekomovih centrih.
 • Pogoj za koriščenje ugodnosti je identifikacija s člansko izkaznico PSS.
 • Pogoj za koriščenje ugodnosti je, da ima družinski član isti naslov, kot ga ima član sindikata. V nasprotnem primeru družinski člani niso upravičeni do ugodnosti.
 • Vsak naročnik lahko koristi ugodnost samo na eni izmed svojih naročniških številk.
 • Družinski člani članov PSS lahko ugodnosti na Telekomovih centrih koristijo samo ob prisotnosti člana sindikata PSS, ki se izkaže s člansko izkaznico.
 • Ugodnost lahko koristi tudi ožji družinski član člana PSS, ki ima s.p.
 • Popust na mesečno naročnino se izključuje z morebitnimi ostalimi akcijskimi posebnimi popusti.