Vložitev pobude volivcev za razpis referenduma – odziv PSS na izjave predsednika Vlade RS

Spoštovani,

iz medijev smo bili seznanjeni, da se je na vložitev pobude volivcev za razpis referenduma, ki jo je v DZ v torek podal PSS, pisno odzval predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar.

Pričakovali bi, da bi bil predsednik Vlade tako ažuren tudi pri iskanju rešitev za zapadle obveznosti do zaposlenih v Policiji in MNZ, glede na to, da od prvega resnega poziva za reševanje problema mineva leto dni! Včerajšnji odziv predsednika Vlade RS je neprimeren in žaljiv do državljanov, volivk in volivcev, ki so prispevali svoj podpis pod omenjeno, javno obrazloženo pobudo, ter tako uveljavljali svojo pravico.

Žalosti nas, da prav predsednik Vlade RS, kot priznan ustavni pravnik pozablja, da Ustava RS določa, da je Slovenija demokratična država, v kateri ima oblast ljudstvo. Ustavne in zakonite pravice do referenduma, za katero so nam podpise podpore prispevali mnogi državljani, zato ni mogoče jemati kot zlorabo. V nasprotnem bi živeli v avtokraciji in ne v demokraciji za katero so naši državljani, med katerimi so bili tudi policisti, dali svoja življenja. Ker smo tudi policisti del ljudstva, imamo legitimno pravico, da dvomimo v odločitve Vlade, ki legitimno stavko policistov, zaradi lastne vzvišenosti, najprej označi kot sramoto, sindikate pa za glavne krivce vsega kar Vlada RS ni bila sposobna izvršiti!(?)

Ali smo sindikati v Sloveniji, oziroma državljani, ki se v njih združujemo zaradi ekonomsko socialnih interesov, po vašem nepotrebna hlapčevska navlaka, ki ne razume sla po plenjenju in grabljenju kapitala na račun delavskega ljudstva?

Popolnoma vseeno nam je, kako se glasi osebno ime predsednika Vlade RS in poudarjamo, da nas k aktivnostim vodijo ekonomsko socialni interesi in dane obljube in ne gre za nikakršno osebno obračunavanje, niti nas pri aktivnostih ne vodijo nobeni politični interesi. Zaradi požrtih obljub se upravičeno čutimo ogoljufane, zato takšnega odnosa Vlade RS do nas ne moremo sprejeti. Vztrajamo le, da nastala situacija ni samo problem policistov ali sindikata in njegovih članov, ampak predvsem Vlade RS in njenega neresnega odnosa, ki nekako priznava obveznosti do policistov, vendar jih želi na vsak način minimizirati. Zato pričakujemo, da se Vlada RS ne odloča o finančnih izdatkih iz proračuna samo na podlagi koalicijskih političnih interesov, ampak končno najde rešitve tudi za podedovane obveznosti. Če bodo naši več kot deset let stari službeni avtomobili postopno  zamenjani za nove, še ne pomeni, da bo zato problem Policije rešen. To bo le korak, da bomo policisti lažje, varneje in bolj učinkovito izvajali policijska pooblastila, ter ne bomo na interventne dogodke hodili peš in tako podaljševali intervencijski čas, s čimer bi bili lahko državljani dodatno prizadeti. Delodajalec je dolžan dati na voljo sredstva za delo zato je naivno pričakovati, da bomo policisti zadovoljni že s tem, da nam je omogočeno izvajati poslanstvo. Za pošteno delo pričakujemo tudi pošteno plačilo. Naša pričakovanja so legitimna in zakonita, zato se jim ne bomo odrekli.

Policisti ne smemo biti člani političnih strank in nimamo možnosti vključevanja v politične stranke, ki krojijo prihodnost nas, naših družin in naše države. Zato je protestiranje nad odločitvami ali pasivnostjo Vlade RS, kljub aktivni in zakoniti stavki, ki jo skuša Vlada na vsak način nasilno prekiniti, naša edina možnost, da lahko opozorimo na nas zaposlene v Policiji in MNZ ter na demokratičen način zahtevamo pravično in enakopravno obravnavo. Pravici do pobud za zbiranja podpisov volivcev za vložitev zahtev za razpis referendumov se ne bomo odrekli. Interpretacija, da je zbiranje podpisov in podana pobuda za referendum zloraba sistema referendumskega odločanja volivcev je po našem mnenju napačna in nedemokratična. Takšen korak je treba razumeti le kot odkrit in demokratičen protest Policijskega sindikata Slovenije in podpisnikov proti zanemarjanju  položaja policistov in drugih uslužbencev Policije in MNZ, ki imajo tako kot ostali državljani Ustavno in mednarodno priznano pravico do svobodnega združevanja in lahko kadarkoli podvomijo v vsako odločitev Vlade kot predlagatelja zakonov, v tem in vsakem drugem mandatu.

Pozablja se, da zaradi neizpolnjenih obljub, ki izhajajo iz obdobja prejšnjih mandatov Vlad RS, še vedno poteka policijska stavka, ki naj bi državi že povzročala škodo. Vlada RS je medtem pasivna in čaka, da se bodo rešitve pojavile same od sebe ali, da se bomo policisti naveličali stavkati, sama pa kljub našim množičnim uradnim pozivom, da do Stavke ne bi prišlo, ni storila popolnoma nič.

Sporočamo, da se stavkati zagotovo ne bomo naveličali, priznavamo pa, da nas potrpljenje počasi mineva, še zlasti, ker smo pridobili podatke od stavkajočih, da se z uporabo mobinga in neposrednih groženj skuša policistom preprečiti stavko predvsem s tem, da se jih sili h kaznovanju državljanov tudi za manjše prekrške! Opisana ravnanja, ki so jim bili v teh mesecih stavke izpostavljeni policisti in predvsem vodje na lokalnih nivojih delovanja Policije, kažejo zaskrbljujoče stanje demokratičnosti in spoštovanja svoboščin tako policistov kot tudi vseh državljanov.

Kljub vsemu zagotavljamo, da bomo svoje delo še naprej opravljali profesionalno kljub stavki in spoštovali omejitve, ki jih določa zakonodaja v RS in pravo EU – v to vsaj državljanom ni potrebno dvomiti, saj smo to dokazali že večkrat. Nenazadnje se o tem tudi Vlada RS zelo rada pohvali. Zato v času, ko se države EU ukvarjajo z nevarnostjo terorizma, Vlado RS javno sprašujemo, ali ni prav dolžnost in prioriteta Vlade RS, da poskrbi za varnost svojih državljanov, ne samo z (za silo) opremljeno Policijo, temveč tudi z motiviranimi policisti, ki v času pravil tržne ekonomije delajo in tvegajo svoje zdravje in življenja za pošteno plačo? A za izpolnitev te dolžnosti je v prvi vrsti potreben iskren, pošten in enakovreden socialni dialog, ne pa zgolj zloraba pozicije moči, ki jo Vlada prepogosto in vedno bolj očitno uveljavlja.

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK